Styremøte 24. september 2019

Styremøte, 24.09.2019, Sekretariat

Styret for Sunnaas sykehus HF avholder styremøte. Saksliste- og dokumenter finner du her.

Saksliste

Beslutning

0046-2019
Godkjenning av innkalling og saksliste

0047-2019
Godkjenning av protokoll og B-protokoll fra styremøte 27.05.2019

0048-2019
Ledelsens gjennomgåelse første tertial 2019

0049-2019
Innspill til revisjonsplan 2020 for konsernrevisjonen i Helse Sør-Øst RHF

0050-2019
Lønn administrerende direktør

Orientering og oppfølging

0051-2019
Oppfølging av styrevedtak 1. halvår 2019

0052-2019
Oppfølging av bestilling til SunHF i Oppdrag og bestillerdokumentet (OBD)

0053-2019
Budsjettprosess 2020

0054-2019
Strategisk personalutvikling SunHF

0055-2019
Virksomhetsstatus pr. 31.08.19

0056-2019
Protokoll styremøter HSØ RHF

0057-2019
Årsplan styresaker 2019

0058-2019

Driftsorienteringer fra administrerende direktør

  1. Arendalsuka 2019
  2. Evaluering av sommer 2019
  3. Innføring av elektronisk sengepostkurve, MetaVision ved SunHF
  4. Tilbud til barn og pårørende
  5. Byggetrinn 3 - status

Orienteringer

Styreleder
Brukerutvalg

Eventuelt

Temasaker


0059-2019
Teknologimodenhet Sunnaas sykehus HF

Saksdokumenter


Når og hvor

Dato
24.09.2019 
Klokkeslett
09:30-13:30
Sted
Sunnaas Nesodden
Pingvinrommet
 
Arrangør
Sekretariat
 
Fant du det du lette etter?
Vi kan dessverre ikke besvare tilbakemeldingen din, men den blir lest og håndtert. Husk å ikke sende personlig informasjon, for eksempel e-post, telefonnummer eller personnummer. Din tilbakemelding hjelper oss å forbedre sidene våre.