Styremøte 23. november 2016

Styremøte, 23.11.2016, Sekretariat, Direktørens stab

Sunnaas sykehus HF avholder styremøte 23.11.2016 på Scandic Oslo City Hotel.

Kl. 11.00 Opplæring Admin control
Kl. 12.00 Lunsj
Kl. 12.30-15.00 styremøte
Kl. 15.00-16.45 styreseminar

Saksliste

Temasak

Klinisk Etikk komité Sunnaas sykehus HFv/ leder Grethe Månum

Beslutningssaker

Sak 48/16 Protokoll av 21. september 2016
Sak 49/16 Utvikling av bygg- og eiendomsmassen Sunnaas sykehus HF – byggetrinn 3

Oppfølgingssaker 

Sak 50/16 Ledelsens gjennomgåelse, 2. tertial 2016
Sak 51/16 Budsjett 2017

Orienteringssaker

Sak 52/16 Status søknad nasjonal behandlingstjeneste barn og unge
Sak 53/16 Resertifisering ISO 1401-2015 Sunnaas sykehus HF
Sak 54/16 Beregning av beleggsprosent Sunnaas sykehus HF
Sak 55/16 Virksomhetsstatus pr. 31. oktober 2016
Sak 56/16 Protokoll Helse Sør-Øst RHF av 16.-17. november 2016
Sak 57/16 Årsplan styresaker 2016/2017
Sak 58/16 Driftsorienteringer fra administrerende direktør

  • Orienteringer fra Brukerutvalget
  • Eventuelt

Når og hvor

Dato
23.11.2016 
Klokkeslett
11:00-15:00
Sted
Scandic Oslo City Hotel
 
Arrangør
Direktørens stab, Sekretariat
 

Saksdokumenter

Fant du det du lette etter?