Styremøte 23. november 2016

Styremøte, 23.11.2016, Sekretariat, Direktørens stab

Sunnaas sykehus HF avholder styremøte 23.11.2016 på Scandic Oslo City Hotel.

Kl. 11.00 Opplæring Admin control
Kl. 12.00 Lunsj
Kl. 12.30-15.00 styremøte
Kl. 15.00-16.45 styreseminar

Saksliste

Temasak

Klinisk Etikk komité Sunnaas sykehus HFv/ leder Grethe Månum

Beslutningssaker

Sak 48/16 Protokoll av 21. september 2016
Sak 49/16 Utvikling av bygg- og eiendomsmassen Sunnaas sykehus HF – byggetrinn 3

Oppfølgingssaker 

Sak 50/16 Ledelsens gjennomgåelse, 2. tertial 2016
Sak 51/16 Budsjett 2017

Orienteringssaker

Sak 52/16 Status søknad nasjonal behandlingstjeneste barn og unge
Sak 53/16 Resertifisering ISO 1401-2015 Sunnaas sykehus HF
Sak 54/16 Beregning av beleggsprosent Sunnaas sykehus HF
Sak 55/16 Virksomhetsstatus pr. 31. oktober 2016
Sak 56/16 Protokoll Helse Sør-Øst RHF av 16.-17. november 2016
Sak 57/16 Årsplan styresaker 2016/2017
Sak 58/16 Driftsorienteringer fra administrerende direktør

  • Orienteringer fra Brukerutvalget
  • Eventuelt

Når og hvor

Dato
23.11.2016 
Klokkeslett
11:00-15:00
Sted
Scandic Oslo City Hotel
 
Arrangør
Direktørens stab, Sekretariat
 

Saksdokumenter

2016-11-23 sak 5216 Status for søknad om nasj. behandlingstjeneste.pdfhttps://www.sunnaas.no/Documents/Styredokumenter/2016/2016-11-23 sak 5216 Status for søknad om nasj. behandlingstjeneste.pdf2016-11-23 sak 5216 Status for søknad om nasj. behandlingstjeneste.pdfpdf213899
2016-11-23 sak 5616 Protokoll fra Helse Sør-Øst RHF.pdfhttps://www.sunnaas.no/Documents/Styredokumenter/2016/2016-11-23 sak 5616 Protokoll fra Helse Sør-Øst RHF.pdf2016-11-23 sak 5616 Protokoll fra Helse Sør-Øst RHF.pdfpdf389201
2016-11-23 sak 5716 Årsplan Styret i Sunnaas sykehus HF.pdfhttps://www.sunnaas.no/Documents/Styredokumenter/2016/2016-11-23 sak 5716 Årsplan Styret i Sunnaas sykehus HF.pdf2016-11-23 sak 5716 Årsplan Styret i Sunnaas sykehus HF.pdfpdf230148
2016-12-21 Sak 5916 Protokoll av 23.nov.2016.pdfhttps://www.sunnaas.no/Documents/Styredokumenter/2016/2016-12-21 Sak 5916 Protokoll av 23.nov.2016.pdf2016-12-21 Sak 5916 Protokoll av 23.nov.2016.pdfpdf247641
2016-11-23 sak 5816 Driftsorienteringer fra AD.pdfhttps://www.sunnaas.no/Documents/Styredokumenter/2016/2016-11-23 sak 5816 Driftsorienteringer fra AD.pdf2016-11-23 sak 5816 Driftsorienteringer fra AD.pdfpdf239985
2016-11-23 Møteinnkalling med saksliste- (3).pdfhttps://www.sunnaas.no/Documents/Styredokumenter/2016/2016-11-23 Møteinnkalling med saksliste- (3).pdf2016-11-23 Møteinnkalling med saksliste- (3).pdfpdf407188
2016-11-23 sak 4816 Protokoll av 210916.pdfhttps://www.sunnaas.no/Documents/Styredokumenter/2016/2016-11-23 sak 4816 Protokoll av 210916.pdf2016-11-23 sak 4816 Protokoll av 210916.pdfpdf406243
2016-11-23 sak 4916 Idéfaserapport - Sunnaas sykehus HF, byggetrinn 3. - fremtidens rehabiliteringssykehus.pdfhttps://www.sunnaas.no/Documents/Styredokumenter/2016/2016-11-23 sak 4916 Idéfaserapport - Sunnaas sykehus HF, byggetrinn 3. - fremtidens rehabiliteringssykehus.pdf2016-11-23 sak 4916 Idéfaserapport - Sunnaas sykehus HF, byggetrinn 3. - fremtidens rehabiliteringssykehus.pdfpdf227219
2016-11-23 sak 4916 vedlegg 1 Idéfaserapport - Sunnaas sykehus HF, byggetrinn 3. - fremtidens rehabiliteringssykehus.pdfhttps://www.sunnaas.no/Documents/Styredokumenter/2016/2016-11-23 sak 4916 vedlegg 1 Idéfaserapport - Sunnaas sykehus HF, byggetrinn 3. - fremtidens rehabiliteringssykehus.pdf2016-11-23 sak 4916 vedlegg 1 Idéfaserapport - Sunnaas sykehus HF, byggetrinn 3. - fremtidens rehabiliteringssykehus.pdfpdf1407879
2016-11-23 sak 4916 vedlegg 3 Idéfaserapport - Sunnaas sykehus HF.pdfhttps://www.sunnaas.no/Documents/Styredokumenter/2016/2016-11-23 sak 4916 vedlegg 3 Idéfaserapport - Sunnaas sykehus HF.pdf2016-11-23 sak 4916 vedlegg 3 Idéfaserapport - Sunnaas sykehus HF.pdfpdf515408
2016-11-23 sak 4916 vedlegg 4 Idéfaserapport - Sunnaas sykehus HF.pdfhttps://www.sunnaas.no/Documents/Styredokumenter/2016/2016-11-23 sak 4916 vedlegg 4 Idéfaserapport - Sunnaas sykehus HF.pdf2016-11-23 sak 4916 vedlegg 4 Idéfaserapport - Sunnaas sykehus HF.pdfpdf448016
2016-11-23 Sak 5016 Ledelsens gjennomgåelse 2.tertial 2016.pdfhttps://www.sunnaas.no/Documents/Styredokumenter/2016/2016-11-23 Sak 5016 Ledelsens gjennomgåelse 2.tertial 2016.pdf2016-11-23 Sak 5016 Ledelsens gjennomgåelse 2.tertial 2016.pdfpdf245894
2016-11-23 sak 5016 vedlegg 1 Ledelsens gjennomgåelse 2 tert 2016.pdfhttps://www.sunnaas.no/Documents/Styredokumenter/2016/2016-11-23 sak 5016 vedlegg 1 Ledelsens gjennomgåelse 2 tert 2016.pdf2016-11-23 sak 5016 vedlegg 1 Ledelsens gjennomgåelse 2 tert 2016.pdfpdf1483530
2016-11-23 Sak 5016 vedlegg 2 Ledelsens gjennomgåelse 2.tertial 2016.pdfhttps://www.sunnaas.no/Documents/Styredokumenter/2016/2016-11-23 Sak 5016 vedlegg 2 Ledelsens gjennomgåelse 2.tertial 2016.pdf2016-11-23 Sak 5016 vedlegg 2 Ledelsens gjennomgåelse 2.tertial 2016.pdfpdf469230
2016-11-23- sak 5116 Budsjett 2017 Inntekter, aktivitetsmål og resultatmål.pdfhttps://www.sunnaas.no/Documents/Styredokumenter/2016/2016-11-23- sak 5116 Budsjett 2017 Inntekter, aktivitetsmål og resultatmål.pdf2016-11-23- sak 5116 Budsjett 2017 Inntekter, aktivitetsmål og resultatmål.pdfpdf365445
2016-11-23 sak 4916 vedlegg 2 Idéfaserapport - Sunnaas sykehus HF.pdfhttps://www.sunnaas.no/Documents/Styredokumenter/2016/2016-11-23 sak 4916 vedlegg 2 Idéfaserapport - Sunnaas sykehus HF.pdf2016-11-23 sak 4916 vedlegg 2 Idéfaserapport - Sunnaas sykehus HF.pdfpdf354014

Fant du det du lette etter?