Styremøte 22. juni 2017

Styremøte, 22.06.2017

Styret for Sunnaas sykehus HF avholder styremøte 22.06.17 kl. 12:30 - 15:30 på Sunnaas sykehus, Nesodden.

Temasak

Infrastrukturmoderniseringsprogrammet (IMOD) - pilot SunHF (1 time)

Beslutningssaker

Sak 32/17 Protokoll av 08.06.2017

Oppfølgingssaker

Sak 33/17 Oppfølging av styrevedtak 1. halvår 2017

Sak 34/17 Pasienttilfredshet 1. tertial 2017

Sak 35/17 Oppfølging av mål og strategier

Sak 36/17 Ledelsens gjennomgåelse 1. tertial 2017

Orienteringssaker

Sak 37/17 Prosess utarbeidelse av utviklingsplan for SunHF

Sak 38/17 Virksomhetsstatus pr. 31.05.2017

Sak 39/17 Protokoll Helse Sør-Øst RHF

Sak 40/17 Årsplan styresaker 2017

Sak 41/17 Driftsorienteringer fra administrerende direktør

  • Orienteringer fra Brukerutvalget

Eventuelt

Når og hvor

Dato
22.06.2017 
Klokkeslett
12:30-15:30
Sted
Sunnaas Nesodden
  

Saksdokumenter

Fant du det du lette etter?