Styremøte 22. juni 2017

Styremøte, 22.06.2017

Styret for Sunnaas sykehus HF avholder styremøte 22.06.17 kl. 12:30 - 15:30 på Sunnaas sykehus, Nesodden.

Temasak

Infrastrukturmoderniseringsprogrammet (IMOD) - pilot SunHF (1 time)

Beslutningssaker

Sak 32/17 Protokoll av 08.06.2017

Oppfølgingssaker

Sak 33/17 Oppfølging av styrevedtak 1. halvår 2017

Sak 34/17 Pasienttilfredshet 1. tertial 2017

Sak 35/17 Oppfølging av mål og strategier

Sak 36/17 Ledelsens gjennomgåelse 1. tertial 2017

Orienteringssaker

Sak 37/17 Prosess utarbeidelse av utviklingsplan for SunHF

Sak 38/17 Virksomhetsstatus pr. 31.05.2017

Sak 39/17 Protokoll Helse Sør-Øst RHF

Sak 40/17 Årsplan styresaker 2017

Sak 41/17 Driftsorienteringer fra administrerende direktør

  • Orienteringer fra Brukerutvalget

Eventuelt

Når og hvor

Dato
22.06.2017 
Klokkeslett
12:30-15:30
Sted
Sunnaas Nesodden
  

Saksdokumenter

Møteinnkalling styremøte 2017-06-22.pdfhttps://www.sunnaas.no/Documents/Styredokumenter/2017/Møteinnkalling styremøte 2017-06-22.pdfMøteinnkalling styremøte 2017-06-22.pdfpdf403671
Sak 3217 2017-06-22 Protokoll 08.06.2017.pdfhttps://www.sunnaas.no/Documents/Styredokumenter/2017/Sak 3217 2017-06-22 Protokoll 08.06.2017.pdfSak 3217 2017-06-22 Protokoll 08.06.2017.pdfpdf422863
Sak 3317 2017-06-22 Oppfølging styrevedtak.pdfhttps://www.sunnaas.no/Documents/Styredokumenter/2017/Sak 3317 2017-06-22 Oppfølging styrevedtak.pdfSak 3317 2017-06-22 Oppfølging styrevedtak.pdfpdf186428
Sak 3317 2017-06-22 Status oppfølging styrevedtak vedlegg.pdfhttps://www.sunnaas.no/Documents/Styredokumenter/2017/Sak 3317 2017-06-22 Status oppfølging styrevedtak vedlegg.pdfSak 3317 2017-06-22 Status oppfølging styrevedtak vedlegg.pdfpdf213957
Sak 3417 2017-06-22 Pasienttilfredshet 1. tertial 2017 Sunnaas sykehus HF.pdfhttps://www.sunnaas.no/Documents/Styredokumenter/2017/Sak 3417 2017-06-22 Pasienttilfredshet 1. tertial 2017 Sunnaas sykehus HF.pdfSak 3417 2017-06-22 Pasienttilfredshet 1. tertial 2017 Sunnaas sykehus HF.pdfpdf386390
Sak 3517 2017-06-22 Oppfølging av mål og strategier vedlegg.pdfhttps://www.sunnaas.no/Documents/Styredokumenter/2017/Sak 3517 2017-06-22 Oppfølging av mål og strategier vedlegg.pdfSak 3517 2017-06-22 Oppfølging av mål og strategier vedlegg.pdfpdf1062884
Sak 3517 2017-06-22 Oppfølging av mål og strategier.pdfhttps://www.sunnaas.no/Documents/Styredokumenter/2017/Sak 3517 2017-06-22 Oppfølging av mål og strategier.pdfSak 3517 2017-06-22 Oppfølging av mål og strategier.pdfpdf268104
Sak 3617 2017-06-22 Tiltaksplan LGG 1. tertial 2017 vedlegg 2.pdfhttps://www.sunnaas.no/Documents/Styredokumenter/2017/Sak 3617 2017-06-22 Tiltaksplan LGG 1. tertial 2017 vedlegg 2.pdfSak 3617 2017-06-22 Tiltaksplan LGG 1. tertial 2017 vedlegg 2.pdfpdf414182
Sak 3617 2017-06-22 Ledelsens gjennomgåelse 1. tertial 2017 vedlegg 1.pdfhttps://www.sunnaas.no/Documents/Styredokumenter/2017/Sak 3617 2017-06-22 Ledelsens gjennomgåelse 1. tertial 2017 vedlegg 1.pdfSak 3617 2017-06-22 Ledelsens gjennomgåelse 1. tertial 2017 vedlegg 1.pdfpdf992922
Sak 3617 2017-06-22 Ledelsens gjennomgåelse 1. tertial 2017.pdfhttps://www.sunnaas.no/Documents/Styredokumenter/2017/Sak 3617 2017-06-22 Ledelsens gjennomgåelse 1. tertial 2017.pdfSak 3617 2017-06-22 Ledelsens gjennomgåelse 1. tertial 2017.pdfpdf325353
Sak 3717 2017-06-22 Virksomhetsstatus pr 31.05.2017 vedlegg.pdfhttps://www.sunnaas.no/Documents/Styredokumenter/2017/Sak 3717 2017-06-22 Virksomhetsstatus pr 31.05.2017 vedlegg.pdfSak 3717 2017-06-22 Virksomhetsstatus pr 31.05.2017 vedlegg.pdfpdf960628
Sak 3717 2017-06-22 Virksomhetsstatus pr 31.05.2017.pdfhttps://www.sunnaas.no/Documents/Styredokumenter/2017/Sak 3717 2017-06-22 Virksomhetsstatus pr 31.05.2017.pdfSak 3717 2017-06-22 Virksomhetsstatus pr 31.05.2017.pdfpdf258283
Sak 3817 2017-06-22 Protokoll styremøte HSØ.pdfhttps://www.sunnaas.no/Documents/Styredokumenter/2017/Sak 3817 2017-06-22 Protokoll styremøte HSØ.pdfSak 3817 2017-06-22 Protokoll styremøte HSØ.pdfpdf285629
Sak 3917 2017-06-22 Årsplan styresaker 2017.pdfhttps://www.sunnaas.no/Documents/Styredokumenter/2017/Sak 3917 2017-06-22 Årsplan styresaker 2017.pdfSak 3917 2017-06-22 Årsplan styresaker 2017.pdfpdf260867
Sak 4017 2017-06-22 Driftsorienteringer klinikk fra AD (til publisering).pdfhttps://www.sunnaas.no/Documents/Styredokumenter/2017/Sak 4017 2017-06-22 Driftsorienteringer klinikk fra AD (til publisering).pdfSak 4017 2017-06-22 Driftsorienteringer klinikk fra AD (til publisering).pdfpdf213083
Sak 4117 2017-09-28 Protokoll fra 22-06-2017 foreløpig.pdfhttps://www.sunnaas.no/Documents/Styredokumenter/2017/Sak 4117 2017-09-28 Protokoll fra 22-06-2017 foreløpig.pdfSak 4117 2017-09-28 Protokoll fra 22-06-2017 foreløpig.pdfpdf443645

Fant du det du lette etter?