Styremøte 22. februar 2022

Styret for Sunnaas sykehus HF avholder styremøte. Saksliste- og dokumenter publiseres ca. en uke før møtedato.

 Saksliste

Beslutningssaker

0122 Godkjenning av innkalling og saksliste
0222 Årlig melding 2021 Sunnaas Sykehus HF
0322 Ledelsens gjennomgang 3.tertial 2021
0422 Handlingsplan for pasientsikkerhet og kvalitetsforbedring 2022
0522 HMS-årsrapport 2021 inkludert analyse av alvorlige uønskede hendelser
0622 Oppdrag og bestilling for 2022 Sunnaas sykehus HF

Orienteringssaker

0722 Oppfølging styrevedtak 2.halvår 2021
0822 Virksomhetsstatus 2022-01
0922 Protokoll styremøter HSØ RHF
1022 Protokoll styremøte Sunnaas sykehus 17.12.21
1122 Årsplan styresaker 2022
1222 Driftsorienteringer fra administrerende direktør:

  1. Byggetrinn tre – månedsrapport
  2. Endringer i ISO 14001 miljøledelsen i spesialisthelsetjenesten
  3. Behandlingslinjen for barn og unge (0-18 år) med ervervet hjerneskade er nå publisert
  4. Sunnaas Sykehus HF re-akkreditert for tre nye år CARF
  5. Sunnaas Sykehus HF brukerundersøkelse

Orienteringer

Styreleder
Brukerutvalg

Eventuelt

Temasaker

1322 Styrets evaluering 2021

Saksdokumenter

Fant du det du lette etter?