Styremøte 21. september 2022

Styret for Sunnaas sykehus HF avholder styremøte. Saksliste- og dokumenter publiseres ca. en uke før møtedato.

Saksliste

Beslutningssaker

4922 Godkjenning av innkalling og saksliste
5022 Innspill til revisjonsplan 2023 for konsernrevisjonen i Helse Sør-Øst RHF 

Orienteringssaker

5122 Nytte og kostnader knyttet til Carf-akkreditering
5222 Tilleggsbestilling Oppdrag og bestillerdokument (OBD) Sunnaas sykehus HF
5322 Budsjett 2023 – Prosess
5422 Orientering om Teknologiutvikling, e-helse og digitalisering Sunnaas sykehus HF
5522 Virksomhetsstatus per 31.08.22
5622 Protokoll styremøter Helse Sør-Øst RHF
5722 Protokoll styremøte Sunnaas sykehus 27.06.22
5822 Årsplan styresaker 2022
5922 Driftsorienteringer fra administrerende direktør

  1. Evaluering av sommer 2022
  2. Byggetrinn 3
  3. Pågående OU-prosesser
  4. Ukrainske pasienter i Sunnaas sykehus HF
  5. Nytt rehabiliteringsprogram – intensiv balansetrening i gruppe
  6. Arendalsuka
  7. Styremøter 2023

Orienteringer

Styreleder
Brukerutvalg

Eventuelt

Beslutningssaker – lukket møte

6022 Lønn Administrerende direktør

Saksdokumenter

Fant du det du lette etter?