Styremøte 21. februar 2018

Styremøte, 21.02.2018, Sekretariat

Styret for Sunnaas sykehus HF avholder styremøte 21. februar 2018 på Thon Hotell Opera. Saksliste- og dokumenter finner du her.

Beslutningssaker

Sak 01/18 Protokoll av 14.12.2017
Sak 02/18 Budsjett 2018 – Kontantstrøm og balanse
Sak 03/18 Ledelsens gjennomgåelse tertial 3/2017
Sak 04/18 Årlig melding Sunnaas sykehus HF 2017

Oppfølgingssaker


Sak 05/18 Utviklingsplan 2035 Sunnaas sykehus HF
Sak 06/18 Pasienttilfredshet Sunnaas sykehus HF 2017

Orienteringssaker

Sak 07/18 Virksomhetsstatus pr. 31.12.2017
Sak 08/18 Virksomhetsstatus pr. 31.01.2018
Sak 09/18 Protokoll styremøter Helse Sør-Øst RHF
Sak 10/18 Årsplan styresaker 2018
Sak 11/18 Driftsorienteringer fra administrerende direktør

  • Orienteringer fra Brukerutvalget
  • Styrets egenevaluering

Eventuelt

Når og hvor

Dato
21.02.2018 
Klokkeslett
09:30-13:30
Sted
Thon Hotell Opera, Oslo
 
Arrangør
Sekretariat
 

Møteinnkalling styremøte 2018-02-21.pdfhttps://www.sunnaas.no/Documents/Styredokumenter/2018/Møteinnkalling styremøte 2018-02-21.pdfMøteinnkalling styremøte 2018-02-21.pdfpdf404582
Sak 0118 2018-02-21 Protokoll fra 14.12.2017 foreløpig.pdfhttps://www.sunnaas.no/Documents/Styredokumenter/2018/Sak 0118 2018-02-21 Protokoll fra 14.12.2017 foreløpig.pdfSak 0118 2018-02-21 Protokoll fra 14.12.2017 foreløpig.pdfpdf416778
Sak 0218 2018-02-21 Budsjett 2018 Kontantstrøm og balanse - vedlegg PP-presentasjon.pdfhttps://www.sunnaas.no/Documents/Styredokumenter/2018/Sak 0218 2018-02-21 Budsjett 2018 Kontantstrøm og balanse - vedlegg PP-presentasjon.pdfSak 0218 2018-02-21 Budsjett 2018 Kontantstrøm og balanse - vedlegg PP-presentasjon.pdfpdf628759
Sak 0218 2018-02-21 Budsjett 2018 Kontantstrøm og balanse.pdfhttps://www.sunnaas.no/Documents/Styredokumenter/2018/Sak 0218 2018-02-21 Budsjett 2018 Kontantstrøm og balanse.pdfSak 0218 2018-02-21 Budsjett 2018 Kontantstrøm og balanse.pdfpdf296715
Sak 0318 2018-02-21 Ledelsens gjennomgåelse 3. tertial 2017 - vedlegg 1 Virksomhetsomfattende risikovurdeirng.pdfhttps://www.sunnaas.no/Documents/Styredokumenter/2018/Sak 0318 2018-02-21 Ledelsens gjennomgåelse 3. tertial 2017 - vedlegg 1 Virksomhetsomfattende risikovurdeirng.pdfSak 0318 2018-02-21 Ledelsens gjennomgåelse 3. tertial 2017 - vedlegg 1 Virksomhetsomfattende risikovurdeirng.pdfpdf1136654
Sak 0318 2018-02-21 Ledelsens gjennomgåelse 3. tertial 2017 - vedlegg 2 Oppfølgingsplan.pdfhttps://www.sunnaas.no/Documents/Styredokumenter/2018/Sak 0318 2018-02-21 Ledelsens gjennomgåelse 3. tertial 2017 - vedlegg 2 Oppfølgingsplan.pdfSak 0318 2018-02-21 Ledelsens gjennomgåelse 3. tertial 2017 - vedlegg 2 Oppfølgingsplan.pdfpdf399031
Sak 0318 2018-02-21 Ledelsens gjennomgåelse 3. tertial 2017.pdfhttps://www.sunnaas.no/Documents/Styredokumenter/2018/Sak 0318 2018-02-21 Ledelsens gjennomgåelse 3. tertial 2017.pdfSak 0318 2018-02-21 Ledelsens gjennomgåelse 3. tertial 2017.pdfpdf279586
Sak 0418 2018-02-21 Årlig melding 2017 Sunnaas sykehus HF - vedlegg 1 Årlig melding 2017.pdfhttps://www.sunnaas.no/Documents/Styredokumenter/2018/Sak 0418 2018-02-21 Årlig melding 2017 Sunnaas sykehus HF - vedlegg 1 Årlig melding 2017.pdfSak 0418 2018-02-21 Årlig melding 2017 Sunnaas sykehus HF - vedlegg 1 Årlig melding 2017.pdfpdf1197976
Sak 0418 2018-02-21 Årlig melding 2017 Sunnaas sykehus HF - vedlegg 2 Mål 2017 og langtidsmål 2017-2020.pdfhttps://www.sunnaas.no/Documents/Styredokumenter/2018/Sak 0418 2018-02-21 Årlig melding 2017 Sunnaas sykehus HF - vedlegg 2 Mål 2017 og langtidsmål 2017-2020.pdfSak 0418 2018-02-21 Årlig melding 2017 Sunnaas sykehus HF - vedlegg 2 Mål 2017 og langtidsmål 2017-2020.pdfpdf233389
Sak 0418 2018-02-21 Årlig melding 2017 Sunnaas sykehus HF - vedlegg 3 Strategi 2030 Sunnaas sykehus HF.pdfhttps://www.sunnaas.no/Documents/Styredokumenter/2018/Sak 0418 2018-02-21 Årlig melding 2017 Sunnaas sykehus HF - vedlegg 3 Strategi 2030 Sunnaas sykehus HF.pdfSak 0418 2018-02-21 Årlig melding 2017 Sunnaas sykehus HF - vedlegg 3 Strategi 2030 Sunnaas sykehus HF.pdfpdf11810005
Sak 0418 2018-02-21 Årlig melding 2017 Sunnaas sykehus HF.pdfhttps://www.sunnaas.no/Documents/Styredokumenter/2018/Sak 0418 2018-02-21 Årlig melding 2017 Sunnaas sykehus HF.pdfSak 0418 2018-02-21 Årlig melding 2017 Sunnaas sykehus HF.pdfpdf227725
Sak 0518 2018-02-21 Utviklingsplan Sunnaas sykehus HF 2035 - vedlegg Høringsdokument.pdfhttps://www.sunnaas.no/Documents/Styredokumenter/2018/Sak 0518 2018-02-21 Utviklingsplan Sunnaas sykehus HF 2035 - vedlegg Høringsdokument.pdfSak 0518 2018-02-21 Utviklingsplan Sunnaas sykehus HF 2035 - vedlegg Høringsdokument.pdfpdf1780016
Sak 0518 2018-02-21 Utviklingsplan Sunnaas sykehus HF 2035.pdfhttps://www.sunnaas.no/Documents/Styredokumenter/2018/Sak 0518 2018-02-21 Utviklingsplan Sunnaas sykehus HF 2035.pdfSak 0518 2018-02-21 Utviklingsplan Sunnaas sykehus HF 2035.pdfpdf389705
Sak 0618 2018-02-21 Pasienttilfredshet 2017 Sunnaas sykehus HF.pdfhttps://www.sunnaas.no/Documents/Styredokumenter/2018/Sak 0618 2018-02-21 Pasienttilfredshet 2017 Sunnaas sykehus HF.pdfSak 0618 2018-02-21 Pasienttilfredshet 2017 Sunnaas sykehus HF.pdfpdf369977
Sak 0718 2018-02-21 Virksomhetsstatus pr. 31.12.2017 Vedlegg Presentasjon rapportpakke 1.pdfhttps://www.sunnaas.no/Documents/Styredokumenter/2018/Sak 0718 2018-02-21 Virksomhetsstatus pr. 31.12.2017 Vedlegg Presentasjon rapportpakke 1.pdfSak 0718 2018-02-21 Virksomhetsstatus pr. 31.12.2017 Vedlegg Presentasjon rapportpakke 1.pdfpdf980631
Sak 0718 2018-02-21 Virksomhetsstatus pr. 31.12.2017 Rapportpakke 1.pdfhttps://www.sunnaas.no/Documents/Styredokumenter/2018/Sak 0718 2018-02-21 Virksomhetsstatus pr. 31.12.2017 Rapportpakke 1.pdfSak 0718 2018-02-21 Virksomhetsstatus pr. 31.12.2017 Rapportpakke 1.pdfpdf251497
Sak 0818 2018-02-21 Virksomhetsstatus pr. 31.1.18 Vedlegg Presentasjon.pdfhttps://www.sunnaas.no/Documents/Styredokumenter/2018/Sak 0818 2018-02-21 Virksomhetsstatus pr. 31.1.18 Vedlegg Presentasjon.pdfSak 0818 2018-02-21 Virksomhetsstatus pr. 31.1.18 Vedlegg Presentasjon.pdfpdf618214
Sak 0818 2018-02-21 Virksomhetsstatus pr. 31.1.2018.pdfhttps://www.sunnaas.no/Documents/Styredokumenter/2018/Sak 0818 2018-02-21 Virksomhetsstatus pr. 31.1.2018.pdfSak 0818 2018-02-21 Virksomhetsstatus pr. 31.1.2018.pdfpdf248835
Sak 0918 2018-02-21 Foreløpig protokoll styremøte HSØ 1.2.18.pdfhttps://www.sunnaas.no/Documents/Styredokumenter/2018/Sak 0918 2018-02-21 Foreløpig protokoll styremøte HSØ 1.2.18.pdfSak 0918 2018-02-21 Foreløpig protokoll styremøte HSØ 1.2.18.pdfpdf180029
Sak 0918 2018-02-21 Foreløpig protokoll styremøte HSØ 14.12.17.pdfhttps://www.sunnaas.no/Documents/Styredokumenter/2018/Sak 0918 2018-02-21 Foreløpig protokoll styremøte HSØ 14.12.17.pdfSak 0918 2018-02-21 Foreløpig protokoll styremøte HSØ 14.12.17.pdfpdf188639
Sak 0918 2018-02-21 Protokoll styremøter HSØ RHF.pdfhttps://www.sunnaas.no/Documents/Styredokumenter/2018/Sak 0918 2018-02-21 Protokoll styremøter HSØ RHF.pdfSak 0918 2018-02-21 Protokoll styremøter HSØ RHF.pdfpdf290116
Sak 0918 2018-02-21 Saksfremlegg med godkjenning av protokoll fra styremøte 14.12.17 og ekstraord. møter 2. og 19.1.18.pdfhttps://www.sunnaas.no/Documents/Styredokumenter/2018/Sak 0918 2018-02-21 Saksfremlegg med godkjenning av protokoll fra styremøte 14.12.17 og ekstraord. møter 2. og 19.1.18.pdfSak 0918 2018-02-21 Saksfremlegg med godkjenning av protokoll fra styremøte 14.12.17 og ekstraord. møter 2. og 19.1.18.pdfpdf308873
Sak 1018 2018-02-21 Årsplan styresaker 2018.pdfhttps://www.sunnaas.no/Documents/Styredokumenter/2018/Sak 1018 2018-02-21 Årsplan styresaker 2018.pdfSak 1018 2018-02-21 Årsplan styresaker 2018.pdfpdf258256
Sak 1118 2018-02-21 Driftsorienteringer fra AD.pdfhttps://www.sunnaas.no/Documents/Styredokumenter/2018/Sak 1118 2018-02-21 Driftsorienteringer fra AD.pdfSak 1118 2018-02-21 Driftsorienteringer fra AD.pdfpdf211715
Sak 1218 2018-03-20 Protokoll fra 21.02.2018 foreløpig.pdfhttps://www.sunnaas.no/Documents/Styredokumenter/2018/Sak 1218 2018-03-20 Protokoll fra 21.02.2018 foreløpig.pdfSak 1218 2018-03-20 Protokoll fra 21.02.2018 foreløpig.pdfpdf500043

Fant du det du lette etter?