Styremøte 20. november 2019

Styremøte, 20.11.2019, Sekretariat

Styret for Sunnaas sykehus HF avholder styremøte med seminar. Saksliste- og dokumenter finner du her.

Saksliste

Beslutning

0060-2019 Godkjenning av innkalling og saksliste
0061-2019 Godkjenning av protokoll fra styremøte 24.09.2019
0062-2019 Styrets handlingsplan for oppfølging av kvalitet og pasientsikkerhet på bakgrunn av riksrevisjonens rapport
0063-2019 Budsjett 2020 – Inntekter, aktivitet og resultatmål
0064-2019 Ledelsens gjennomgåelse 2. tertial 2019

Orientering og oppfølging 

0065-2019 CARF-akkreditering 2021
0066-2019 Tiltak resultatoppnåelse ØLP 2020-2023 - konsekvenser bortfall midler til aktivitetsvekst
0067-2019 Rekruttering og lederutvikling 2020
0068-2019 Virksomhetsstatus pr. 31.10.19
0069-2019 Protokoll styremøter HSØ RHF
0070-2019 Årsplan styresaker 2019
0071-2019 Driftsorienteringer fra administrerende direktør

Orienteringer

Styreleder
Brukerutvalg

Eventuelt

Saker til styreseminar - sakene blir presentert i møtet

0072-2019 Prosjekt "Kvalitetsregister"
0073-2019 IKT - Sykehuspartner (adm. dir. Gro Jære)
0075-2019 Profesjonalisering av styringsverktøy og publisering av styringsinformasjon (LISSY)

Saksdokumenter


Når og hvor

Dato
20.11.2019 
Klokkeslett
09:30-15:30
Sted
The Hub, Oslo
 
Arrangør
Sekretariat
 
Fant du det du lette etter?