Styremøte 20. mars 2018

Styremøte, 20.03.2018, Sekretariat

Styret for Sunnaas sykehus HF avholder styremøte 20.03.18. Saksliste- og dokumenter finner du under.

Beslutningssaker

Sak 12/18 Protokoll av styremøte 21.02.2018
Sak 13/18 Årsregnskap 2017
Sak 14/18 Mål 2018 og 2018-2021
Sak 15/18 Revisjonsprogram 2018-2019
Sak 16/18 Langtidsplan for forskning Sunnaas sykehus HF


Oppfølgingssaker

Sak 17/18  Oppdrag og bestilling for Sunnaas sykehus HF 2018 fra Helse Sør-Øst RHF

Orienteringssaker

Sak 18/18 General Data Protection Regulation (GDPR)
Sak 19/18 Økonomisk langtidsplan 2019-2022
Sak 20/18 Virksomhetsstatus pr. 28.02.2018
Sak 21/18 Protokoll styremøter Helse Sør-Øst RHF
Sak 22/18 Årsplan styresaker 2018
Sak 23/18 Driftsorienteringer fra administrerende direktør

Orienteringer fra Brukerutvalget
Eventuelt

Når og hvor

Dato
20.03.2018 
Klokkeslett
09:00-15:30
Sted
Sunnaas Nesodden
  
Arrangør
Sekretariat
 

Møteinnkalling styremøte 2018-03-20.pdfhttps://www.sunnaas.no/Documents/Styredokumenter/2018/Møteinnkalling styremøte 2018-03-20.pdfMøteinnkalling styremøte 2018-03-20.pdf
Sak 1218 2018-03-20 Protokoll fra 21.02.2018 foreløpig.pdfhttps://www.sunnaas.no/Documents/Styredokumenter/2018/Sak 1218 2018-03-20 Protokoll fra 21.02.2018 foreløpig.pdfSak 1218 2018-03-20 Protokoll fra 21.02.2018 foreløpig.pdf
Sak 1318 2018-03-20 Årsregnskap 2017 Vedlegg 2 Presentasjon Årsregnskap 2017.pdfhttps://www.sunnaas.no/Documents/Styredokumenter/2018/Sak 1318 2018-03-20 Årsregnskap 2017 Vedlegg 2 Presentasjon Årsregnskap 2017.pdfSak 1318 2018-03-20 Årsregnskap 2017 Vedlegg 2 Presentasjon Årsregnskap 2017.pdf
Sak 1318 2018-03-20 Årsregnskap 2017.pdfhttps://www.sunnaas.no/Documents/Styredokumenter/2018/Sak 1318 2018-03-20 Årsregnskap 2017.pdfSak 1318 2018-03-20 Årsregnskap 2017.pdf
Sak 1418 2018-03-20 Mål 2018 2018-21 Vedlegg Måldokument.pdfhttps://www.sunnaas.no/Documents/Styredokumenter/2018/Sak 1418 2018-03-20 Mål 2018 2018-21 Vedlegg Måldokument.pdfSak 1418 2018-03-20 Mål 2018 2018-21 Vedlegg Måldokument.pdf
Sak 1418 2018-03-20 Mål 2018 og 2018-21.pdfhttps://www.sunnaas.no/Documents/Styredokumenter/2018/Sak 1418 2018-03-20 Mål 2018 og 2018-21.pdfSak 1418 2018-03-20 Mål 2018 og 2018-21.pdf
Sak 1518 2018-03-20 Revisjonsprogram 2018 - 2019.pdfhttps://www.sunnaas.no/Documents/Styredokumenter/2018/Sak 1518 2018-03-20 Revisjonsprogram 2018 - 2019.pdfSak 1518 2018-03-20 Revisjonsprogram 2018 - 2019.pdf
Sak 1518 2018-03-20 Revisjonsprogram 2018-19 Vedlegg 1 Revisjonsprogram 2017-18 evaluert.pdfhttps://www.sunnaas.no/Documents/Styredokumenter/2018/Sak 1518 2018-03-20 Revisjonsprogram 2018-19 Vedlegg 1 Revisjonsprogram 2017-18 evaluert.pdfSak 1518 2018-03-20 Revisjonsprogram 2018-19 Vedlegg 1 Revisjonsprogram 2017-18 evaluert.pdf
Sak 1518 2018-03-20 Revisjonsprogram 2018-19 Vedlegg 2 Revisjonsprogram 2018 - 2019.pdfhttps://www.sunnaas.no/Documents/Styredokumenter/2018/Sak 1518 2018-03-20 Revisjonsprogram 2018-19 Vedlegg 2 Revisjonsprogram 2018 - 2019.pdfSak 1518 2018-03-20 Revisjonsprogram 2018-19 Vedlegg 2 Revisjonsprogram 2018 - 2019.pdf
Sak 1618 2018-03-20 Langtidsplan for forskning 2018-21.pdfhttps://www.sunnaas.no/Documents/Styredokumenter/2018/Sak 1618 2018-03-20 Langtidsplan for forskning 2018-21.pdfSak 1618 2018-03-20 Langtidsplan for forskning 2018-21.pdf
Sak 1618 2018-03-20 Langtidsplan for forskning 2018-21 Vedlegg Langtidsplan.pdfhttps://www.sunnaas.no/Documents/Styredokumenter/2018/Sak 1618 2018-03-20 Langtidsplan for forskning 2018-21 Vedlegg Langtidsplan.pdfSak 1618 2018-03-20 Langtidsplan for forskning 2018-21 Vedlegg Langtidsplan.pdf
Sak 1718 2018-03-20 Oppdrag og bestilling 2018 for Sunnaas sykehus HF.pdfhttps://www.sunnaas.no/Documents/Styredokumenter/2018/Sak 1718 2018-03-20 Oppdrag og bestilling 2018 for Sunnaas sykehus HF.pdfSak 1718 2018-03-20 Oppdrag og bestilling 2018 for Sunnaas sykehus HF.pdf
Sak 1818 2018-03-20 General Data Protection Regulation Vedlegg presentasjon.pdfhttps://www.sunnaas.no/Documents/Styredokumenter/2018/Sak 1818 2018-03-20 General Data Protection Regulation Vedlegg presentasjon.pdfSak 1818 2018-03-20 General Data Protection Regulation Vedlegg presentasjon.pdf
Sak 1818 2018-03-20 General Data Protection Regulation.pdfhttps://www.sunnaas.no/Documents/Styredokumenter/2018/Sak 1818 2018-03-20 General Data Protection Regulation.pdfSak 1818 2018-03-20 General Data Protection Regulation.pdf
Sak 1918 2018-03-20 Økonomisk langtidsplan (ØLP) 2019-2022.pdfhttps://www.sunnaas.no/Documents/Styredokumenter/2018/Sak 1918 2018-03-20 Økonomisk langtidsplan (ØLP) 2019-2022.pdfSak 1918 2018-03-20 Økonomisk langtidsplan (ØLP) 2019-2022.pdf
Sak 1918 2018-03-20 ØLP 2019-2022 Vedlegg 1 Skriv nr 1 Prosess.pdfhttps://www.sunnaas.no/Documents/Styredokumenter/2018/Sak 1918 2018-03-20 ØLP 2019-2022 Vedlegg 1 Skriv nr 1 Prosess.pdfSak 1918 2018-03-20 ØLP 2019-2022 Vedlegg 1 Skriv nr 1 Prosess.pdf
Sak 1918 2018-03-20 ØLP 2019-2022 Vedlegg 2 Skriv nr 2 Planforutsetninger.pdfhttps://www.sunnaas.no/Documents/Styredokumenter/2018/Sak 1918 2018-03-20 ØLP 2019-2022 Vedlegg 2 Skriv nr 2 Planforutsetninger.pdfSak 1918 2018-03-20 ØLP 2019-2022 Vedlegg 2 Skriv nr 2 Planforutsetninger.pdf
Sak 1918 2018-03-20 ØLP 2019-2022 Vedlegg 3 Presentasjon.pdfhttps://www.sunnaas.no/Documents/Styredokumenter/2018/Sak 1918 2018-03-20 ØLP 2019-2022 Vedlegg 3 Presentasjon.pdfSak 1918 2018-03-20 ØLP 2019-2022 Vedlegg 3 Presentasjon.pdf
Sak 2018 2018-03-20 Virksomhetsstatus pr. 28.2.2018 Vedlegg Presentasjon.pdfhttps://www.sunnaas.no/Documents/Styredokumenter/2018/Sak 2018 2018-03-20 Virksomhetsstatus pr. 28.2.2018 Vedlegg Presentasjon.pdfSak 2018 2018-03-20 Virksomhetsstatus pr. 28.2.2018 Vedlegg Presentasjon.pdf
Sak 2018 2018-03-20 Virksomhetsstatus pr. 28.2.2018.pdfhttps://www.sunnaas.no/Documents/Styredokumenter/2018/Sak 2018 2018-03-20 Virksomhetsstatus pr. 28.2.2018.pdfSak 2018 2018-03-20 Virksomhetsstatus pr. 28.2.2018.pdf
Sak 2118 2018-03-20 Protokoll styremøter HSØ RHF Vedlegg 1 Møteprotokoll styremøte 1.2.18.pdfhttps://www.sunnaas.no/Documents/Styredokumenter/2018/Sak 2118 2018-03-20 Protokoll styremøter HSØ RHF Vedlegg 1 Møteprotokoll styremøte 1.2.18.pdfSak 2118 2018-03-20 Protokoll styremøter HSØ RHF Vedlegg 1 Møteprotokoll styremøte 1.2.18.pdf
Sak 2118 2018-03-20 Protokoll styremøter HSØ RHF Vedlegg 2 Foreløpig protokoll styremøte 8.3.18.pdfhttps://www.sunnaas.no/Documents/Styredokumenter/2018/Sak 2118 2018-03-20 Protokoll styremøter HSØ RHF Vedlegg 2 Foreløpig protokoll styremøte 8.3.18.pdfSak 2118 2018-03-20 Protokoll styremøter HSØ RHF Vedlegg 2 Foreløpig protokoll styremøte 8.3.18.pdf
Sak 2118 2018-03-20 Protokoll styremøter HSØ RHF.pdfhttps://www.sunnaas.no/Documents/Styredokumenter/2018/Sak 2118 2018-03-20 Protokoll styremøter HSØ RHF.pdfSak 2118 2018-03-20 Protokoll styremøter HSØ RHF.pdf
Sak 2218 2018-03-20 Årsplan styresaker 2018.pdfhttps://www.sunnaas.no/Documents/Styredokumenter/2018/Sak 2218 2018-03-20 Årsplan styresaker 2018.pdfSak 2218 2018-03-20 Årsplan styresaker 2018.pdf
Sak 2318 2018-03-20 Driftsorienteringer fra AD.pdfhttps://www.sunnaas.no/Documents/Styredokumenter/2018/Sak 2318 2018-03-20 Driftsorienteringer fra AD.pdfSak 2318 2018-03-20 Driftsorienteringer fra AD.pdf
Sak 2418 2018-04-25 Protokoll fra styremøte 2018-03-20 foreløpig.pdfhttps://www.sunnaas.no/Documents/Styredokumenter/2018/Sak 2418 2018-04-25 Protokoll fra styremøte 2018-03-20 foreløpig.pdfSak 2418 2018-04-25 Protokoll fra styremøte 2018-03-20 foreløpig.pdf
Sak 1318 2018-03-20 Årsregnskap 2017 Vedlegg 1 Komplett Årsregnskap 2017.pdfhttps://www.sunnaas.no/Documents/Styredokumenter/2018/Sak 1318 2018-03-20 Årsregnskap 2017 Vedlegg 1 Komplett Årsregnskap 2017.pdfSak 1318 2018-03-20 Årsregnskap 2017 Vedlegg 1 Komplett Årsregnskap 2017.pdf

Fant du det du lette etter?