Styremøte - ekstraordinært 20. mai 2022

Styret for Sunnaas sykehus HF avholder styremøte. Saksliste- og dokumenter publiseres ca. en uke før møtedato.

Saksliste

Beslutningssaker

2822 Godkjenning av innkalling og saksliste
2922 Økonomisk langtidsplan 2023-2042 Resultat-Balanse-Likviditet
3022 Byggetrinn 3
3122 Instruks for styret og administrerende direktør Sunnaas sykehus HF
3222 Nye retningslinjer for lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte i foretak og selskaper med statlig eierandel

Orienteringssaker

3322 Protokoll styremøter HSØ RHF
3422 Protokoll styremøte Sunnaas sykehus 25.03.22
3522 Årsplan styresaker 2022
3622 Driftsorienteringer fra administrerende direktør
1. Forskningsprosjekt om locked-in syndrom

Orienteringer

Styreleder
Brukerutvalg

Eventuelt


Saksdokumenter

Fant du det du lette etter?