Styremøte 20. februar 2019

Styremøte, 20.02.2019, Sekretariat

Styret for Sunnaas sykehus HF avholder styremøte i Oslo. Saksliste- og dokumenter finner du her.

Temasaker

Sak 02/19 Styrets egenevaluering 2018

Beslutningssaker

Sak 01/19 Protokoll av styremøte 18.12.2018

Sak 03/19 Rapport konsernrevisjon 2018

Sak 04/19 Varslingsrutiner Sunnaas sykehus HF

Sak 05/19 Årlig melding 2018 Sunnaas sykehus HF

Sak 06/19 Oppdrag og bestillerdokument fra Helse Sør-Øst 2019

Sak 07/19 Ledelsens gjennomgåelse 3. tertial 2018

Orienteringssaker

Sak 08/19 Virksomhetsstatus pr. 31.01.2019

Sak 09/19 Protokoll styremøter Helse Sør-Øst RHF

Sak 10/19 Årsplan styresaker 2019

Sak 11/19 Driftsorienteringer fra administrerende direktør

  • Orienteringer fra styreleder
  • Orienteringer fra brukerutvalget 
  • Eventuelt

Når og hvor

Dato
20.02.2019 
Klokkeslett
09:30-13:30
Sted
Thon hotel Opera, Oslo
 
Arrangør
Sekretariat
 
Fant du det du lette etter?