Styremøte 19. november 2021

Styret for Sunnaas sykehus HF avholder ordinært møte etterfulgt av styreseminar. Saksliste- og dokumenter finner du her ca. en uke før møtet.

Sakliste

Beslutningssaker

6421 Godkjenning av innkalling og saksliste
6521 Analyse av kostnad pr. pasient (KPP) for driftsåret 2020 ved SunHF
6621 Langtidsplan for forskning 2021-25 med tiltak for 2022

Orienteringssaker

6721 Forskningsaktivitet og eksterne tildelinger
6821 Byggetrinn 3 – konseptfase
6921 Prosess avvikling Helse og arbeid Aker Helsearena - status
7021 Kvalitetsregister Sunnaas sykehus HF
7121 Budsjett 2022 – Inntekter, aktivitet og resultat
7221 Virksomhetsstatus pr. oktober 2021
7321 Protokoll styremøte 24.09.2021
7421 Protokoller styremøter HSØ RHF
7521 Årsplan styresaker 2021
7621 Driftsorienteringer fra administrerende direktør

  • Måling av digital sikkerhetskultur i Helse Sør-Øst
  • CARF-akkreditering Sunnaas sykehus 2021

Orienteringer

  • Styreleder
  • Brukerutvalg

Eventuelt

Saker til seminar

7721 Omstilling klinikk – konsekvenser
7821 Utviklingsplan SunHF – strategisk retning
7921 Aktivitetsmidler og sørge for-ansvar

Saksdokumenter

Fant du det du lette etter?