Styremøte 19. mars 2021

Styret for Sunnaas sykehus HF avholder styremøte. Saksliste- og dokumenter er publisert her.

Saksliste

Beslutningssaker

1721 Godkjenning av innkalling og saksliste
1821 Årsberetning 2020 og årsregnskap 2020 Sunnaas sykehus HF
1921 Mål for perioden 2021-2023 og prioriterte tiltak 2021
2021 Oppdrag og bestilling 2021 Sunnaas sykehus HF
2121 Revisjonsprogram 2021-22 Sunnaas sykehus HF

Orienteringssaker

2221 Protokoll fra 19.02.2021
2321 Kvalitetsrapport 2020, Årlig analyse alvorlige uønskede hendelser 2020 og HMS-rapport 2020
2421 Virksomhetsstatus pr. februar 2021
2521 Økonomisk langtidsplan 2022-25(41) - Prosess og planforutsetninger
2621 Teknologimodenhet – handlingsplan
2721 Protokoll styremøter HSØ RHF
2821 Årsplan styresaker 2021
2921 Driftsorienteringer fra administrerende direktør

Orienteringer

Styreleder
Brukerutvalg

Eventuelt

Saksdokumenter

Fant du det du lette etter?