Styremøte 19. februar 2021

Styret for Sunnaas sykehus HF avholder styremøte. Her finner du saksliste- og dokumenter.

Saksliste

Beslutningssaker

0221 Godkjenning av innkalling og saksliste
0321 Årlig melding 2020
0421 Ledelsens gjennomgang 3. tertial 2020 Orienteringssaker
0521 Godkjenning av protokoller fra 18.12.2020 og 07.01.2021
0621 Virksomhetsstatus pr. 31.12.2020
0721 Konsernrevisjonens vurdering av tiltaksarbeid etter revisjon
0821 Oppfølging styrevedtak 2. halvår 2020
0921 Protokoll styremøter HSØ RHF
1021 Årsplan styresaker 2021
1121 Driftsorienteringer fra administrerende direktør

Orienteringer

Styreleder
Brukerutvalg

Eventuelt

Temasaker

1221 Styrets evaluering 2020
1321 Finansieringssystemet og hvordan dette berører SunHF

Seminar

1421 Plan for poliklinisk aktivitet i et 4-års perspektiv, inkl. status byggetrinn 3
1521 Vurderingsprogrammene
1621 Presentasjon av Sunnaas del 2

  • Innovasjon
  • Internasjonal aktivitet

Saksdokumenter

Fant du det du lette etter?