Styremøte 19. februar 2020

Styremøte, 19.02.2020, Sekretariat

Styret for Sunnaas sykehus HF avholder styremøte. Saksliste- og dokumenter finner du her.

Saksliste

Beslutning

0001-2020 Godkjenning av innkalling og saksliste
0002-2020 Godkjenning av protokoll fra styremøte 18.12.2019
0003-2020 Årlig melding Sunnaas sykehus 2019
0004-2020 Ledelsens gjennomgåelse (LGG) 3. tertial 2019

Orientering og oppfølging

0005-2020 Handlingsplan teknologimodenhet ved SunHF
0006-2020 Oppfølging styrevedtak 2. halvår 2019
0007-2020 Virksomhetsstatus pr. 31.01.20
0008-2020 Protokoll styremøter HSØ RHF
0009-2020 Årsplan styresaker 2020
0010-2020 Driftsorienteringer fra administrerende direktør

Orienteringer

Styreleder
Brukerutvalg

Eventuelt

Temasaker - sakene blir presentert i møtet

0011-2020 Styrets evaluering 2019

Når og hvor

Dato
19.02.2020 
Klokkeslett
09:30-13:30
Sted
Thon Hotel Opera, Oslo
 
Arrangør
Sekretariat
 
Fant du det du lette etter?