Styremøte 18. desember 2019

Styremøte, 18.12.2019, Sekretariat

Styret for Sunnaas sykehus HF avholder styremøte. Saksliste- og dokumenter finner du her.

Saksliste

Beslutning

0075-2019 Godkjenning av innkalling og saksliste
0076-2019 Godkjenning av protokoll fra styremøte 20.11.2019
0077-2019 Budsjett 2020 – resultat, investeringer, balanse og likviditet
0078-2019 Oppnevnelse nytt brukerutvalg for perioden 2020-2022
0079-2019 Områdeplan IKT 2022 – 2024

Orientering og oppfølging

0080-2019 Status arbeid med GDPR og videre fokusområder
0081-2019 Avregningsutvalgets rapport 2018 - konsekvenser for Sunnaas sykehus HF
0082-2019 Strategiske mål og rullering langtidsmål 2020-2023
0083-2019 Konsernrevisjon av vurderingspraksis ved Regional koordinerende enhet (RKE) og klinikk – rapporter fra HSØ RHF og oppfølgingsplaner
0084-2019 Resertifiseringsrevisjon ISO 14001 Miljøledelse i Sunnaas sykehus HF 2019
0085-2019 Virksomhetsstatus pr. 30.11.19
0086-2019 Protokoll styremøter HSØ RHF
0087-2019 Årsplan styresaker 2019
0088-2019 Driftsorienteringer fra administrerende direktør

Orienteringer

  • Styreleder
  • Brukerutvalg

Eventuelt

Temasaker - sakene blir presentert i møtet

0089-2019 Kostnad pr. pasient
0090-2019 Rus og psykiske lidelser (dobbel/trippeldiagnose)

Når og hvor

Dato
18.12.2019 
Klokkeslett
09:30-14:30
Sted
Sunnaas Nesodden
  
Arrangør
Sekretariat
 
Fant du det du lette etter?