Styremøte 17. desember 2021

Styret for Sunnaas sykehus HF avholder styremøte. Saksliste- og dokumenter publiseres ca. en uke før møtedato.

Saksliste

Beslutningssaker

8021 Godkjenning av innkalling og saksliste
8121 Utviklingsplan 2022-24
8221 Avvikling poliklinisk tilbud - Helse- og arbeid
8321 Rullering Digitaliseringsplan 2022-24 SunHF
8421 Budsjett 2022 – Resultat, investeringer, balanse og likviditet 
8521 Oppnevnelse nytt brukerutvalg for perioden 2022-2024

Orienteringssaker

8621 Virksomhetsstatus pr. november 2021
8721 Protokoll styremøte 19.11.2021
8821 Protokoller styremøter HSØ RHF
8921 Årsplan styresaker 2021
9021 Driftsorienteringer fra administrerende direktør

  • «Norge trenger en rehabiliteringsreform» og Arendalsuka 2022 – Oppdatering
  • Byggetrinn 3 konseptfase - månedsrapport
  • Organisering teknologi og digitaliseringsarbeidet SunHF
  • Status ungdomsråd
  • Ungdomsvisitten
  • Julen 2021 i Sunnaas Sykehus

Orienteringer

Styreleder
Brukerutvalg

Eventuelt

Saksdokumenter

Fant du det du lette etter?