Styremøte 16. desember 2022

Styret for Sunnaas sykehus HF avholder styremøte. Saksliste- og dokumenter publiseres ca. en uke før møtedato.

Saksliste

Beslutningssaker

 • 7322 Godkjenning av innkalling og saksliste
 • 7422 Budsjett 2023 – Resultat, investeringer, balanse og likviditet
 • 7522 Valg av ansattvalgte styremedlemmer 2023 - Oppnevning av valgstyre Sunnaas sykehus HF

Orienteringssaker

 • 7622 Prioriterte aktiviteter for å nå mål og revidert planhierarki
 • 7722 Virksomhetsstatus pr 30.11.22
 • 7822 Protokoll styremøter Helse Sør-Øst RHF
 • 7922 Protokoll styremøte Sunnaas sykehus 24.11.22
 • 8022 Årsplan styresaker 2023
 • 8122 Driftsorienteringer fra administrerende direktør
  • Innføring av internhusleie
  • Rekruttering av sykepleiere - hvordan jobbes det med?
  • Ferdig gjennomført organisasjonsutviklingsprosess fase 2 prosjekt 1
  • Sunnaasstiftelsen
 • Orienteringer
  • Styreleder
  • Brukerutvalg
 • Eventuelt

Saksdokumenter
Fant du det du lette etter?