Styremøte 15. februar 2017

Styremøte, 15.02.2017, Sekretariat

Styret for Sunnaas sykhus HF avholder styremøte 15.02.17 på Clarion hotel, Gardermoen.

Saksliste

Beslutningssaker

Sak 01/17 Protokoll av 21.12.2016 
Sak 02/17 Årlig melding 2016 
Sak 03/17 Ledelsens gjennomgåelse tertial 3/2016
Sak 04/17 Høringssvar Kvinnsland-utvalget

Oppfølgingssaker

Sak 05/17 Tiltaksplan kostnadsreduksjon 2017   
Sak 06/17 Rapport internasjonal aktivitet 2016 
Sak 07/17 Pasienttilfredshet Sunnaas sykehus HF 

Orienteringssaker

Sak 08/17 Virksomhetsstatus pr. 31.12.16 og 31.1.2017 
Sak 09/17 Protokoll Helse Sør-Øst RHF 
Sak 09/17 Årsplan styresaker 2017 
Sak 11/17 Driftsorienteringer fra administrerende direktør

  • Orienteringer fra brukerutvalget
  • Styrets egenevaluering

Eventuelt

Når og hvor

Dato
15.02.2017 
Klokkeslett
09:00-12:30
Arrangør
Sekretariat
 

Saksdokumenter

Fant du det du lette etter?