Stortingsvalg 2021: Forhåndsstemming

Pasienter innlagt i Sunnaas sykehus kan forhåndsstemme på sykehuset onsdag 8. september.

Nesodden kommune gjennomfører forhåndsstemming til stortingsvalget i aktivitetssalen bygg I. Det er kun inneliggende pasienter, ikke ansatte, som kan forhåndsstemme på sykehuset i år.

Avdelingsvis stemmegiving

  • Avdeling for kognitiv rehabilitering (kress) kl. 12.00 - 12.30
  • Avdeling for vurdering kl. 12.30 - 13.00
  • Avdeling for hjerneslag kl. 13.00 - 13.30
  • Avdeling for traumatisk hjerneskade kl. 13.30 - 14.00
  • Avdeling for ryggmargsskade kl. 14.00 - 14.30
  • Avdeling for multitraume, nevrologi og brannskade kl. 14.30 - 15.00
  • Avdeling for oppfølging kl. 15.00 - 15.30
  • Oppsamling kl. 15.30 - 16.00

Avgi stemme fra pasientrom

Fra kl. 16.00 går kommunens representanter på rommene til de som har varslet sin teamkoordinator at de ikke kan komme til stemmelokalet.

Fant du det du lette etter?