Seminar for pårørende til pasienter med ryggmargsskade

Kurs, Avdeling for ryggmargsskade og barn unge, Lærings- og mestringssenteret

Seminar for pårørende til inneliggende og tidligere pasienter ved avdeling for ryggmargsskade med enhet for barn og unge. Undervisning om ryggmargsskade, følgevirkninger, rehabilitering og det å være pårørende.

Seminaret holdes i Lærings- og mestringssenterets lokaler på Sunnaas sykehus. Dagen ledes av helsepersonell fra avdeling for ryggmargsskade med enhet for barn og unge og brukerkonsulent.

På programmet står undervisning om ryggmargsskade, følgevirkninger, rehabilitering og det å være pårørende. Det er satt av egen tid til erfaringsutveksling i gruppe. Vi håper dagen blir et positivt bidrag til de utfordringene du møter i hverdagen. 

Praktisk info

  • Det sendes ut skriftlige innkalling og informasjon, ta kontakt om du ikke har mottatt dette.
  • Vi serverer rundstykker i undervisningslokalet.
  • Reiseutgifter i forbindelse med denne dagen kan søkes dekket gjennom pasientreiser, se informasjon på www.pasientreiser.no.
  • Ved behov for tolk, gi beskjed ved påmelding.

Når og hvor

Sted
Sunnaas Nesodden
Lærings- og mestrinssenteret
 
Arrangør
Avdeling for ryggmargsskade og barn/unge, Lærings- og mestringssenteret
 
Kontaktinformasjon
For påmelding eller spørsmål kontakt lærings- og mestringssenteret, tlf. 66 96 93 67 eller
Gro Holden, koordinator for avdeling for ryggmargsskade, tlf. 66 96 92 95.
 
Fant du det du lette etter?