HELSENORGE

Reprisewebinar - Læring og mestring, teori og praksis

Hva er mestring? Hvordan leve med langvarige helseutfordringer? Og hvordan kan personer som jobber innen rehabilitering bidra til læring og mestring under rehabiliteringen?

Om webinaret

Målet med webinaret er at alle yrkesgrupper som arbeider med rehabilitering skal få et mer bevisst forhold til hva som fremmer mestring for pasienter som har vært syke, og få vite mer om hvordan helsepersonell kan hjelpe pasienter til å mestre sin nye situasjon bedre.

Ann-Helen Henriksen er (dansk) cand.mag. i pedagogikk og psykologi og dr.philos. med avhandlingen «involving patients in healthcare». Hun har bred erfaring fra å arbeide med blant annet pedagogisk kompetanseheving av helsepersonell og diverse utviklings- og forskningsprosjekter. I dag jobber Ann-Helen som spesialrådgiver/forsker innen området helsepedagogikk ved NK LMH.

Hilde Blindheim Børve er sykepleier med videreutdanning innen pedagogikk og veiledning og har i en årrekke jobbet med utdanning av helsepersonell. I Helse Bergen har Hilde bidratt i oppbygging og drift av lærings- og mestringstilbud i spesialist- og kommunehelsetjenesten og utviklet kompetansehevende tilbud innen helsepedagogikk. I dag leder hun NK LMH sin satsing på kompetanseheving av kursledere til kurs i helsepedagogikk.

Undervisningen i webinaret kommer til å være todelt. Innledningsvis vil Ann-Helen snakke om læring og mestring i et teoretisk perspektiv. Blant spørsmålene som tematiseres er:

  • Hva er mestring?
  • Hvordan leve med langvarige helseutfordringer?
  • Hvordan øke kvaliteten av helsefaglig støtte?

Deretter vil Hilde, med helsepedagogikk og praksis som bakgrunn, belyse helsepersonells pedagogiske og motiverende rolle. Under sitt innlegg vil hun snakke om;

  • Hvordan bidra til læring og mestring som oppleves relevant i rehabiliteringsprosessen?
  • Kan fag – og erfaringskompetanse komplettere hverandre?
  • Pedagogiske grep - hvordan kan vi gjøre det?

Målgruppe

Målgruppen for webinaret er alle faggrupper som arbeider klinisk med pasienter i alle deler av rehabiliteringsforløpet. Kunnskapen du får fra webinaret passer til arbeid med pasienter med alle type skader eller sykdommer.

Teknisk info

Det er mulig å delta i helt vanlig nettleser på PC eller nettbrett, også på jobb-PC-er i sykehus og kommune. Da dette er et opptak, vil det dessverre ikke bli noen mulighet til å stille spørsmål under webinaret.

Velg ett av de oppsatte fire klokkeslettene. Det er viktig å være pålogget presis, ellers går du glipp av de første minuttene.

Fant du det du lette etter?