Reprisewebinar - Forstå fatigue

Fatigue eller utmattelse er et symptom som er felles for svært mange ulike sykdommer. Dette webinaret skal belyse forståelsesmodeller, målemetoder og intervensjoner ved fatigue innen deres diagnosegrupper.

Om webinaret

Ved mange sykdommer er fatigue/utmattelse et symptom som kan gjøre det vanskelig å delta i jobb, skole og fritid. Dette er også et symptom som ikke kan behandles bort med medisin eller kirurgi. Men er det slik at fatigue etter hjerneslag er det samme som fatigue ved CFS/ME eller revmatisk sykdom og er det slik at det som virker godt mot fatigue for den ene gruppen pasienter også vil være nyttig for den andre?

Dette webinaret er planlagt i samarbeid med Nasjonal kompetansetjeneste for CFS/ME og Sykehuset Innlandet HF;

Anita Kjeverud er psykologspesialist og PhD-stipendiat ved Sykehuset Innlandet HF, avdeling for fysikalskmedisin og rehabilitering. I Kjeveruds PhD-prosjekt er fatigue etter hjerneslag et sentralt forskningstema.

Elin Bolle Strand er psykologspesialist PhD ved Nasjonal kompetansetjeneste for CFS/ME og førsteamanuensis ved fakultet for helsefag ved VID Vitenskapelige høyskole. Strand har arbeidet med forskning og kompetansespredning om CFS/ME og fatigue siden midten av 2000-tallet.

Sigrid Ødegård er revmatolog PhD og overlege på Nasjonal behandlingstjeneste for revmatologisk rehabilitering (NBRR) på Diakonhjemmet sykehus. NBRR har jobbet systematisk med tverrfaglig tilnærming til fatigueproblematikk gjennom en årrekke og har blant annet utviklet en serie filmer som viser hvordan ulike faggrupper møter pasienter med fatigue som følge av revmatologisk sykdom.

Målgruppe

Målgruppen for webinaret er alle faggrupper som arbeider innen rehabilitering

Teknisk info

Det er mulig å delta i helt vanlig nettleser på PC eller nettbrett, også på jobb-PC-er i sykehus og kommune. Da dette er et opptak, vil det dessverre ikke bli mulig å få eventuelle spørsmål besvart under webinaret.
Velg ett av de oppsatte fire klokkeslettene. Det er viktig å være pålogget presis, ellers går du glipp av de første minuttene.

Fant du det du lette etter?