HELSENORGE

Reprisewebinar - ABC-listen - grunnlag for vurdering av rehabilitering etter sykehusopphold

Rehabilitering starter allerede når pasienten ankommer sykehus, og det er sentralt å kunne si noe om hvilket type rehabiliteringstilbud pasienter behøver.

Om webinaret

ABC-skjemaet er basert på lang erfaring i å vurdere videre rehabiliteringstiltak i ulike deler av rehabiliteringsforløpet, og er ment som et hjelpemiddel for klinikere for å vurdere hvilken type rehabilitering som passer hver enkelt pasient.

Ottar Berg står for det faglige innholdet i webinaret. Han er overlege ved rehabiliteringsavdelingen på Sykehuset Telemark HF, og er spesialist i fysikalsk medisin og rehabilitering. Han vil presentere ABC-skjemaet under webinaret.

ABC-skjemaet er ment som beslutningsstøtte tidlig vurdering av pasientens rehabiliteringspotensiale, og for vurdering av hvilket nivå rehabiliteringen skal foregå. Skjemaets del A og B skal identifisere pasienter som har for lavt eller for høyt funksjonsnivå for spesialisert rehabilitering, mens del C har en ICF-basert vurdering av funksjonsnivå.. Sum-skåre sier noe om hvordan og hvor rehabiliteringen bør skje videre.

Mer om skjemaet på STHF sine hjemmesider

Målgruppe

Webinaret passer for dem som er med på å vurdere behovet for ulike rehabiliteringstiltak, både på sengepost, poliklinikk, og i kommunal rehabilitering.

Teknisk info

Det er mulig å delta i helt vanlig nettleser på PC eller nettbrett, også på jobb-PC-er i sykehus og kommune. Da dette er et opptak, vil det dessverre ikke bli noen mulighet til å stille spørsmål under webinaret. Skriver du likevel et spørsmål i chat, vil vi i etterkant gi foreleser anledning til å svare, men kan ikke love deg et svar.
Velg ett av de oppsatte klokkeslettene. Det er viktig å være pålogget presis, ellers går du glipp av de første minuttene.

Når du melder deg på webinar får du en unik link som du må bruke for å logge på. Du får også mer teknisk informasjon om gjennomføring ved påmelding. Er dere flere som vil se webinar sammen behøver bare en person melde seg på.

Fant du det du lette etter?