HELSENORGE

Rehabiliteringswebinar 2021: Tidlig rehabilitering – ergoterapi på intensivavdeling

Hvor tidlig kan rehabilitering begynne? Ergoterapeut Malin Mongs ved Oslo Universitetssykehus forteller om hvordan hun arbeider på intensivavdeling, og hvilket kunnskapsgrunnlag som ligger bak det hun gjør med pasienter i tidlig fase.

Om webinaret

Rehabilitering bør starte så tidlig som mulig, helst allerede på intensivavdeling. Flere yrkesgrupper som er godt etablert i senere faser av rehabiliteringen har viktige bidrag også tidlig i forløpet, men brukes i varierende utstrekning på intensivavdeling på sykehus. I dette webinaret vil vi fokusere på ergoterapi, og bidraget som ergoterapeuter har på intensivavdeling.

Ergoterapeuter er gode på aktivitet og deltakelse, og jobber med sammenhengen mellom personen, aktiviteten og omgivelsene.

Malin Mongs vil dele kunnskap både fra klinisk erfaring med ergoterapifaglige intervensjoner på intensivavdeling, men også dele forskningsbasert kunnskap om ergoterapifaglige intervensjoner på intensivavdeling. Flere studier de siste årene har vist at det er lønnsomt og sikkert å begynne med tidlig rehabilitering allerede på intensive enheter.

Webinaret er en del av RKRs satsning på tidlig rehabilitering. RKR har startet et nettverk for tidlig rehabilitering i HSØ som det står mer om her

Om Malin Mongs:

Malin Mongs er fagutviklingsergoterapeut for ergoterapeuter i somatisk helse på Oslo Universitetssykehus (OUS). Hun er også leder for det fagspesifikke nettverket for alle ergoterapeutene ved sykehuset.

 

Målgruppe

Webinaret passer for alle som jobber på intensivavdeling eller på somatisk sengepost i somatikken, og for alle de som lurer på hvordan ergoterapi kan bidra i tidlig fase i rehabiliteringsforløp.

Praktisk informasjon

Når du melder deg på får du en unik link som du må bruke for å logge på. Du får også mer teknisk informasjon om gjennomføring ved påmelding. Er dere flere som vil se webinaret sammen behøver bare en person melde seg på.

Fant du det du lette etter?