HELSENORGE

Rehabiliteringswebinar 2021 - Rehabilitering etter benamputasjon

I dette webinaret får man god innsikt i hvor viktig det er med tverrfaglig tilnærming i rehabiliteringen til benamputerte pasienter.

Om webinaret

Tverrfaglig team ved Sørlandet Sykehus HF, Avdeling for fysikalsk medisin og rehabilitering, har lang erfaring i rehabilitering av denne pasientgruppen og presenterer hovedpunkter i pasientforløpet. En viktig del av prosessen er samarbeidet med ortopediingeniør for å oppnå en optimal tilpasning av benprotesen. I tillegg er kirurgene og kommunene viktige samarbeidspartnere. Tverrfaglighet er en viktig suksessfaktor for å bistå pasienten med å oppnå best mulig funksjonsnivå i sin hverdag, og å ta livet tilbake.

Målgruppe

Primære målgruppe for webinaret er tverrfaglig helsepersonell i kommunehelsetjenesten og helsepersonell som henviser pasienter til rehabilitering ispesialisthelsetjenesten.

Webinaret vil også være nyttig for helsepersonell i rehabilitering i spesialisthelsetjenesten som jobber med benamputerte.

Teknisk info

Når du melder deg på får du en unik link som du må bruke for å logge på. Du får også mer teknisk informasjon om gjennomføring ved påmelding. Er dere flere som vil se webinaret sammen behøver bare en person melde seg på.

Vi bruker programmet GoToWebinar for å sende dette webinaret. Hvis du vil teste om pc’en din fungerer med GoToWebinar kan du trykke på linken du får ved påmelding, og se om du slipper inn i venterommet til webinaret.
Under webinaret bruker du linken du fikk på mail til å logge på. Du blir logget på webinaret uten mikrofon eller webkamera skrudd på. Det vil være mulig å stille spørsmål skriftlig underveis. Det vil også være anledning til å stille spørsmål muntlig. Dersom du ønsker å stille spørsmål muntlig må du bruke funksjonen som heter "Raise hand" for å be om at mikrofonen din kan skrues på.

Informasjon om interaksjon vil også bli gitt underveis i webinarene.

Fant du det du lette etter?