HELSENORGE

Rehabiliteringswebinar 2021 - Registerdata i rehabiliteringsfeltet, nytteverdi for klinikk og forskning

Hvordan er kvalitetsregister innen rehabilitering benyttet i andre land, og hvilke muligheter kan ligge i et felles nasjonalt register? Dette er noen av spørsmålene som stilles i dette webinaret!

Om webinaret

Vi står på trappene til snart å få vårt eget kvalitetsregister for rehabiliteringsfeltet; det sentrale Rehabiliteringsregisteret testes i disse dager ut i rehabiliteringsenheter i helseforetak og private institusjoner. Hvilken nytte kan vi få av et felles register i rehabiliteringsfeltet?

I dette webinaret vil Frank Becker som leder fagrådet for Rehabiliteringsregisteret i Helsedirektoratet, vise hvordan kvalitetsregister innen rehabilitering er benyttet i andre land, og hvilke muligheter som kan ligge i et felles nasjonalt register. Becker vil og presentere status for det norske sentrale Rehabiliteringsregisteret og si litt om hvilke planer og muligheter vi ser for oss med dette.

Vi vil og møte Annette Halvorsen og Ann Louise Pettersen som med presentasjonen «10 År med Norsk ryggmargsskaderegister! - Hvilke muligheter gir registeret og hvordan kan denne kunnskapen best anvendes?» vil fortelle hvordan man gjennom 10 års drift av Norsk ryggmargskaderegister bruker registeret til å jobbe med utvikling og kvalitet i rehabiliteringspraksis nasjonalt og internasjonalt.

Forelesere

Frank Becker, førsteamanuensis på medisinsk fakultet, UIO, rådgiver i Helsedirektoratet, tilknyttet Rehabiliteringsregisteret og klinikkoverlege på Sunnaas sykehus.

Annette Halvorsen Spesialist i fysikalsk medisin og rehabilitering, Leder Norsk og Nordisk ryggmargsskaderegister, St. Olavs hospital, Ann Louise Pettersen Spesialsykepleier, Registerkoordinator Norsk og Nordisk ryggmargsskaderegister, St. Olavs hospital, og Brukerrepresentant Ingrid Rebecca Njerve fra Norsk ryggmargsskaderegister.

Målgruppe

Helsepersonell, forskere og ledere i rehabiliteringsfeltet

Teknisk info

Når du melder deg på får du en unik link som du må bruke for å logge på. Du får også mer teknisk informasjon om gjennomføring ved påmelding. Er dere flere som vil se webinaret sammen behøver bare en person melde seg på.

Vi bruker programmet GoToWebinar for å sende dette webinaret. Hvis du vil teste om pc’en din fungerer med GoToWebinar kan du trykke på linken du får ved påmelding, og se om du slipper inn i venterommet til webinaret.

Under webinaret bruker du linken du fikk på mail til å logge på. Du blir logget på webinaret uten mikrofon eller webkamera skrudd på. Det vil være mulig å stille spørsmål skriftlig underveis. Det vil også være anledning til å stille spørsmål muntlig. Dersom du ønsker å stille spørsmål muntlig må du bruke funksjonen som heter "Raise hand" for å be om at mikrofonen din kan skrues på.

Informasjon om interaksjon vil også bli gitt underveis i webinarene.

Fant du det du lette etter?