HELSENORGE

Rehabiliteringswebinar 2021: Prehabilitering i forkant av kreftbehandling på OUS og AHUS

I dette webinaret får vi høre om intensjoner, suksessfaktorer og eventuelle skjær i sjøen ved implementering av Prehabilitering i forkant av kreftbehandling på OUS og AHUS.

Om webinaret

Både AHUS og OUS har prøvd å få i gang prehabilitering (=pre-rehabilitering), dvs trening, ernæring, veiledning og andre tverrfaglige tiltak i forkant av operasjon eller annen kreftbehandling. Vi får høre fra tre leger og en fysioterapeut om intensjonene med dette, om entusiasme hva som skal til for å lykkes, og hvordan tilbudet blir mottatt.
Med Geir Arne Larsen, Gastrokirurgisk avdeling på Ahus, Cecilie Eikås, spesialfysioterapeut på Ahus, Tom Wik og Kristoffer Lassen, begge overlege inn gastrokirurgi på OUS.

Det vil bli anledning til å få spørmål besvart av foreleserne de siste 15 minuttene av webinaret.

Rehabiliteringswebinar 2021 - oversikt

Målgruppe

Helsepersonell og beslutningstakere i sykehus og kommune. Brukerrepresentanter innen kreft.

Teknisk info

Når du melder deg på får du en unik link som du må bruke for å logge på. Du får også mer teknisk informasjon om gjennomføring ved påmelding. Er dere flere som vil se webinaret sammen behøver bare en person melde seg på.

Vi bruker programmet GoToWebinar for å sende dette webinaret. Hvis du vil teste om pc’en din fungerer med GoToWebinar kan du trykke på linken du får ved påmelding, og se om du slipper inn i venterommet til webinaret.
Under webinaret bruker du linken du fikk på mail til å logge på. Du blir logget på webinaret uten mikrofon eller webkamera skrudd på. Det vil være mulig å stille spørsmål skriftlig underveis. Det vil også være anledning til å stille spørsmål muntlig. Dersom du ønsker å stille spørsmål muntlig må du bruke funksjonen som heter "Raise hand" for å be om at mikrofonen din kan skrues på.

Informasjon om interaksjon vil også bli gitt underveis i webinarene.

Fant du det du lette etter?