HELSENORGE

Rehabiliteringswebinar 2021 - Nye modeller for pasientforløp og samhandling ved utbredt smerte

Hvordan kan vi tilby gode, sømløse pasientforløp og god samhandling mellom tjenestene for pasienter med langvarig utbredte muskelbløtdelssmerter?

Om webinaret

Pasienter med langvarig utbredte muskelbløtdelssmerter er en stor gruppe. Å kunne tilby gode sømløse pasientforløp og god samhandling mellom tjenestene er pekt på som viktige nøkler til bedre rehabilitering for denne pasientgruppen.

I påvente av det varslede nasjonale pakkeforløpet for denne pasientgruppen vil vi i dette webinaret bli presentert for to prosjekter som har som mål å bedre forløp, samhandling og dialog mellom ulike aktører i behandlings- og rehabiliteringstjenestene i spesialist og kommunehelsetjenesten.

Astrid Woodhouse leder prosjektet «Knutepunktmodellen» som har som mål å bedre dialogen mellom fastleger og fysioterapeuter i kommunene, og på sykehuset Telemark HF jobber man med en modell som sikrer at henviste pasienter med langvarig muskelsmerteproblematikk får rask og riktig vurdering og ved behov et forutsigbart og sømløst rehabiliteringsforløp videre i spesialist- eller kommunehelsetjenesten.

Foredragsholdere

Foredragsholdere: Astrid Woodhouse prosjektleder for Knutepunktmodellen, førsteamanuensis ved NTNU, Caroline Torskog avdelingsleder, avdeling for nevrologi og rehabilitering, Medisinsk klinikk og Agnete Dalevold rådgiver i Utviklingsavdelingen Sykehuset i Telemark HF.

Astrid Woodhouse.jpg 

Prosjektgruppa Telemarksløpet 

Målgruppe

Helsepersonell og ledere i kommune- eller spesialisthelsetjenesten

Teknisk info

Når du melder deg på får du en unik link som du må bruke for å logge på. Du får også mer teknisk informasjon om gjennomføring ved påmelding. Er dere flere som vil se webinaret sammen behøver bare en person melde seg på.

Fant du det du lette etter?