HELSENORGE

Rehabiliteringswebinar 2021 - Norge trenger en rehabiliteringsreform

Rehabilitering taper ofte kampen om politisk oppmerksomhet og prioritering. I dette webinaret snakker vi om hvorfor Norge trenger en rehabiliteringsreform!

Om webinaret

Rett før sommeren lanserte Funksjonshemmedes fellesorganisasjon dokumentet «Norge trenger en rehabiliteringsreform». 20 organisasjoner innenfor feltet har stilt seg bak. Det har også Sunnaas sykehus som har koordinert arbeidet. I dette webinaret vil FFO’s generalsekretær Lilly Ann Elvestad legge fram utfordringsbildet som beskrives i dokumentet.

Rehabilitering taper ofte kampen om politisk oppmerksomhet og prioritering. Dette er noe av bakgrunnen for at Sunnaas sykehus HF gjennom vinteren 2021 har koordinert arbeidet der 20 relevante fag-, interesse- og profesjonsorganisasjoner til slutt ble enige om utfordringsbildet som gjelder rehabilitering. I webinaret ønsker vi å få flere tilbakemeldinger fra helsetjenestens egne ledere og medarbeidere på ulike nivåer. Treffer utfordringsbildet, og hva kan vi gjøre for å fremme rehabiliteringens plass i behandling og i politiske prosesser?

Webinaret ledes av samhandlingssjef Kirsten Sæther, Sunnaas sykehus HF. Foruten FFO’s generalsekretær, vil du også møte Carine Øien-Ødegård, som vil dele sine erfaringer fra et aktivt liv med ryggmargskade.

Se hele programmet for høstens Rehabiliteringswebinarer her

Målgruppe

Ledere og medarbeidere i kommune- og spesialisthelsetjenesten.

Teknisk info

Når du melder deg på får du en unik link som du må bruke for å logge på. Du får også mer teknisk informasjon om gjennomføring ved påmelding. Er dere flere som vil se webinaret sammen behøver bare en person melde seg på.

Vi bruker programmet GoToWebinar for å sende dette webinaret. Hvis du vil teste om pc’en din fungerer med GoToWebinar kan du trykke på linken du får ved påmelding, og se om du slipper inn i venterommet til webinaret.

Under webinaret bruker du linken du fikk på mail til å logge på. Du blir logget på webinaret uten mikrofon eller webkamera skrudd på. Det vil være mulig å stille spørsmål skriftlig underveis. Det vil også være anledning til å stille spørsmål muntlig. Dersom du ønsker å stille spørsmål muntlig må du bruke funksjonen som heter "Raise hand" for å be om at mikrofonen din kan skrues på. Informasjon om interaksjon vil også bli gitt underveis i webinarene.

Fant du det du lette etter?