HELSENORGE

Rehabiliteringswebinar 2021 – Kognitiv rehabilitering: reguleringsvansker etter ervervede hjerneskader

Dette webinaret er en kort introduksjon til et stort felt, med de mest sentrale verktøyene som brukes innen kognitiv rehabilitering på Sunnaas Sykehus.

Om webinaret

Webinaret omhandler behandlingstiltak for reguleringsvansker (eksekutive vansker) etter ervervet hjerneskade. Det inkluderer en introduksjon til metoder som helsepersonell/ terapeuter kan bruke sammen med mennesker som har vansker med regulering av atferd og emosjoner, etter en gjennomgått hjerneskade. Det er en kort introduksjon til et stort felt, med de mest sentrale verktøyene som vi bruker innen kognitiv rehabilitering på Sunnaas sykehus. Metodene som er inkludert i webinaret, er valgt ut på bakgrunn av at de lett kan benyttes av helsepersonell og personer som selv har disse vanskene.

Foredragsholderne er nevropsykolog Espen M. Edvardsen og ergoterapeut Benedicte Bjordal. Begge jobber på Avdeling for kognitiv rehabilitering på Sunnaas sykehus (KReSS).

Målgruppe

Målgruppen er helsepersonell eller andre terapeuter som arbeider med mennesker som har reguleringsvansker (eksekutive vansker) etter ervervede hjerneskader. Det kan også være nyttig for personer som har disse vanskene, samt deres pårørende, men det er primært rettet mot fagpersoner som arbeider med denne problematikken.

Teknisk info

Når du melder deg på får du en unik link som du må bruke for å logge på. Du får også mer teknisk informasjon om gjennomføring ved påmelding. Er dere flere som vil se webinaret sammen behøver bare en person melde seg på.

Fant du det du lette etter?