HELSENORGE

Rehabiliteringswebinar 2021: «Du veit den sykdommen du ikke har mamma»

Dette webinaret, ved MS senteret Hakadal, setter fokus på barn som pårørende.

Om webinaret

Vi på MS senteret Hakadal ønsker å bidra til mer fokus på temaet barn som pårørende. MS senteret Hakadal er en rehabiliteringsinstitusjon innenfor spesialisthelsetjenesten.

Mange får diagnosen multippel sklerose (MS) som ung voksen. De kan ha både søsken under 18 og være eller ønske å bli foreldre selv. Barn som pårørende (inkl søsken) trenger informasjon og bli sett og hørt. Vi som helsepersonell har vi et lovpålagt ansvar for å bidra til dette. Vi erfart at foreldre kan trenge støtte og hjelp i denne prosessen. Derfor tilbyr vi undervisning, foreldregruppe og enesamtaler både med foreldre og barn og unge, for blant annet å styrke de voksne og gjennom det hjelpe barn og unge.

Barn og unge får med seg mye, også når det ikke er uttalt, noe som barnet bak sitatet i overskriften tydeliggjør.

Helse og sosialfaglig leder, sosionom og barneansvarlig ved MSSH Heidi Elnæs, og sosionom og barneansvarlig ved MSSH Ellen M. Berghar i samarbeid med kolleger ved MS senteret og Regional kompetansetjeneste for rehabilitering utarbeidet webinaret, som også har bidrag fra en mor og en voksen datter som deler sine erfaringer med oss om det å være foreldre med kronisk sykdom og barn som pårørende.

Målgruppe

Webinaret er for alle yrkesgrupper som møter voksne som er foreldre til barn eller søsken som pårørende, uavhengig av diagnose.

Teknisk info

Praktisk informasjon: Når du melder deg på får du en unik link som du må bruke for å logge på. Du får også mer teknisk informasjon om gjennomføring ved påmelding. Er dere flere som vil se webinaret sammen behøver bare en person melde seg på.

Fant du det du lette etter?