HELSENORGE

Rehabiliteringswebinar 2021: Arbeid som mål i kommunal rehabilitering. Tverretatlig samhandling og samarbeid

I dette webinaret møter vi to kommuner som på ulike måter jobber systematisk på tvers av kommunens etater og tjenester for å bistå pasienter med arbeid som mål i rehabiliteringsprosessen.

Om webinaret

Kommunene vil dele metoder, praktiske verktøy og strukturering, og ikke minst erfaringer fra prosjekter i sine kommuner.

Indre Østfold kommune har gjennom sitt prosjekt «Innovativ rehabilitering» implementert en samfunnsbasert rehabiliteringsmodell der rehabilitering er mer enn helsetjenester. I denne modellen jobber jobbspesialist fra NAV og kommunens tverrfaglige vurderingsteam tett sammen for å bistå personer med et rehabiliteringsbehov og arbeid som mål. I webinaret møter vi blant annet ergoterapeut og teamkoordinator Carina Kolnes, og vi vil besøke kommunen for å se hvordan man jobber der.

Vinje kommune har gjennom FORKOMMUNE programmet til Norges forskningsråd fått midler til å gjennomføre et forsknings og innovasjonsprosjekt i kommunesektoren. I prosjektet «HelseSamArbeid» har Vinje og 2 andre kommuner som mål å finne gode løsninger på samhandling mellom helse og arbeid tidlig i et sykefraværsforløp. Universitetet i Sørøst-Norge og Nasjonal kompetansetjeneste for arbeidsrettet rehabilitering (NKARR) er ansvarlig for følgeforskning av prosjektet. Prosjektkoordinator i Vinje kommune Astrid Kvaal og prosjektkoordinator for følgeforskningen Irene Øyeflaten fra NKARR, vil presentere prosjektets mål, arbeidsmetoder, verktøy og erfaringer så langt. 

Målgruppe

Helsepersonell, fagfolk og andre som jobber med oppgaver relevant til temaet

Teknisk info

Når du melder deg på får du en unik link som du må bruke for å logge på. Du får også mer teknisk informasjon om gjennomføring ved påmelding. Er dere flere som vil se webinaret sammen behøver bare en person melde seg på.

Vi bruker programmet GoToWebinar for å sende dette webinaret. Hvis du vil teste om pc’en din fungerer med GoToWebinar kan du trykke på linken du får ved påmelding, og se om du slipper inn i venterommet til webinaret.
Under webinaret bruker du linken du fikk på mail til å logge på. Du blir logget på webinaret uten mikrofon eller webkamera skrudd på. Det vil være mulig å stille spørsmål skriftlig underveis. Det vil også være anledning til å stille spørsmål muntlig. Dersom du ønsker å stille spørsmål muntlig må du bruke funksjonen som heter "Raise hand" for å be om at mikrofonen din kan skrues på.

Informasjon om interaksjon vil også bli gitt underveis i webinarene.
 

Fant du det du lette etter?