Rehabiliteringswebinar 2021

Som erstatning for den regionale Rehabiliteringskonferansen arrangerer Regional kompetansetjeneste for rehabilitering (RKR) høsten 2021 en rekke med ukentlige webinarer fra 3. september til 10. desember.

Om webinarene

Regional kompetansetjeneste for rehabilitering (RKR) vil høsten 2021 gjennomføre en rekke med ukentlige webinarer hvor fagpersoner vil belyse ulike temaer innen rehabilitering. Alle webinarene arrangeres på fredager fra 09-10, med oppstart av det første webinaret 3. september. Det siste er planlagt til 10. desember

Temaer som står på planen er blant annet "kognitiv rehabilitering", "rehabilitering etter langvarig smerte", "Arbeid som mål i kommunal rehabilitering", "rehabilitering etter covid-19" og mange flere tema. Noen av webinarene vil være forelesningsbasert, mens andre vil gi mer rom for dialog.

Alle webinarene er gratis, og påmelding skjer via link for det enkelte webinar. Om flere vil se webinaret sammen trenger bare en person melde seg på. Webinarene vil ikke rutinemessig gjøres tilgjengelig etter sendingene. Informasjon om de enkelte webinarene oppdateres fortløpende under program.

Vi tar forbehold om endringer.

Program rehabiliteringswebinar høsten 2021

Endelig program for høstens webinarer er under utarbeidelse, og vil ferdigstilles fortløpende. Da vil også ytterlige informasjon om de enkelte webinarer legges inn på denne siden.

3.september 09.00-10.00Norge trenger en rehabiliteringsreform - kapittelet som mangler

10.september 09.00-10.00: Pre-habilitering i forkant av kreftbehandling på OUS og AHUS

17. september 09.00-10.00: Arbeid som mål i kommunal rehabilitering. Tverretatlig samhandling og samarbeid.

24. september 09.00-10.00: Rehabilitering og covid-19. Hva vet vi nå?

1. oktober 09.00-10.00: Rehabilitering etter benamputasjon

15. oktober 09.00-10.00:

22. oktober 09.00-10.00: Registerdata i rehabiliteringsfeltet, nyttig både for klinikk og forskning

29. oktober 09.00-10.00: Nye modeller for pasientforløp og samhandling ved utbredt smerte?

5. november 09.00-10.00:

12. november 09.00-10.00: Kognitiv rehabilitering

19. november 09.00-10.00: Dysfagi rehabilitering, et tverrfaglig perspektiv

26. november 09.00-10.00

3. desember 09.00-10.00: E-læringen «MS – hva» og Multippel sklerose veileder; Verktøy for kunnskapsformidling

10. desember 09.00-10.00

Teknisk og praktisk informasjon

Vi bruker programmet GoToWebinar til de fleste av våre webinarer. Hvis du vil teste om Pc’en din fungerer med GoToWebinar kan du trykke på linken du får ved påmelding, og se om du slipper inn i venterommet til webinaret.

Når du melder deg på webinar får du en unik link som du må bruke for å logge på. Du får også mer teknisk informasjon om gjennomføring ved påmelding. Er dere flere som vil se webinar sammen behøver bare en person melde seg på.

Under webinaret bruker du linken du fikk på mail til å logge på. Du blir logget på webinaret uten mikrofon eller webkamera skrudd på. Det vil være mulig å stille spørsmål skriftlig underveis i webinaret, tekniske og praktiske spørsmål vil bli besvart fortløpende, faglige spørsmål vil bli besvart i etterkant av presentasjonen. Det vil også være anledning til å stille spørsmål muntlig. Dersom du ønsker å stille spørsmål muntlig må du bruke funksjonen som heter "Raise hand" for å be om at mikrofonen din kan skrues på. Informasjon om interaksjon i webinaret vil også bli gitt underveis i webinarene.

Fant du det du lette etter?