Rehabiliteringswebinar 2020

Regional kompetansetjeneste for rehabilitering (RKR) gjennomfører denne høsten i samarbeid med andre en rekke med ukentlige webinarer hvor fagpersoner vil belyse ulike temaer innen rehabilitering.

Om webinarene

Regional kompetansetjeneste for rehabilitering (RKR) vil høsten 2020 gjennomføre en rekke med ukentlige webinarer hvor fagpersoner vil belyse ulike temaer innen rehabilitering.

Temaer som står på planen er blant annet «Trening - en magisk pille»,   «Forstå fatigue», «Synsutfall etter hjerneslag», «Pasientforløp rehabilitering etter covid-19», «Avstandsoppfølging i rehabilitering» og mange flere tema. Noen av webinarene vil være forelesningsbasert, mens andre vil gi mer rom for dialog. Regionalt kompetansesenter for habilitering og rehabilitering i Helse-Vest vil også ta ansvar for tre webinarer som erstatning for deres årlige konferanse for rehabiliteringsforskning.

Alle webinarene er gratis, og påmelding skjer via link for det enkelte webinar. Vi bruker programmet GoToWebinar. Om flere vil se webinaret sammen trenger bare en person melde seg på. Webinarene vil ikke rutinemessig gjøres tilgjengelig etter sendingene. Informasjon om de enkelte webinarene oppdateres fortløpende under program. Vi tar forbehold om endringer.

Program

4. september 09.00 - 10.30:  "Trening - en magisk pille"
I samarbeid med Nasjonal kompetansetjeneste for revmatologisk rehabilitering (NKRR) og LHL Ressurssenter for hjerterehabilitering presenterer vi temaet «Trening – en magisk pille» . Hanne Dagfinrud (Nasjonal Kompetansetjeneste for revmatologisk rehabilitering), Inger-Lise Aamot Aksetøy (Nasjonal Kompetansetjeneste for trening som medisin) og Tom Nerli (Kysthospitalet ved Sykehuset i Vestfold) vil blant annet snakke om fysisk aktivitet og trening som medisin, og trening i rehabilitering og etter covid-19. Det vil også være mulighet for å stille spørsmål.

Les mer om webinaret herMeld deg på webinar 4. september

11. september 09.00 - 10.00: "Pasientforløp rehabilitering etter covid-19"
Rapporten «Pasientforløp for rehabilitering av pasienter innlagt med covid-19 sykdom i spesialisthelsetjenesten» som utgår fra Fagråd rehabilitering i helse sør-øst skal bidra til at pasienters rehabiliteringsbehov vurderes og tiltak iverksettes på rett tid og gjennom hele forløpet; fra intensivavdeling og ut i kommunen. Gro Aasland, Klinikksjef ved Sykehuset i Vestfold, har ledet arbeidsgruppen og vil presentere rapporten. Det vil i etterkant av presentasjonen bli mulighet for å stille spørsmål og diskutere hvordan vi alle kan bidra til at rapporten følges opp i våre respektive deler av rehabiliteringstjenesten.

Les mer om webinaret herMeld deg på webinar 11. september

18. september 09.00 - 09.45: "Våg å snakke med pasienter om seksualitet"
Sexolog Yvonne Dolonnen fra Sunnaas vil inspirere klinikere som arbeider med rehabilitering til å tørre å snakke om seksualitet med pasienter. Er du nybegynner og trenger tips til hvordan du skal ta opp temaet? Vil du helst unngå å snakke om seksualitet med pasienten? Eller er du mer erfaren med å ta opp temaet seksualitet, og vil dele dine erfaringer med andre? Da er du hjertelig velkommen til webinar. Dette webinaret passer for alle yrkesgrupper som møter pasienter, innen alle deler av rehabiliteringsfeltet. Webinarplattformen er gotowebinar.

Les mer om webinaret herMeld deg på webinar 18. september

NB! Dersom du ikke påmeldingen åpnes i Internet Explorer må du kopiere og lime den inn i en annen nettleser, f.eks Chrome

25. september: "Læring og mestring, teori og praksis"
Hva er mestring? Hvordan leve med langvarige helseutfordringer? Og hvordan kan personer som jobber innen rehabilitering bidra til læring og mestring under rehabiliteringen? I samarbeid med Nasjonal kompetansetjeneste for læring og mestring innen helse (NK LMH) presenterer Hilde Blindheim Børve og Ann-Helen Henriksen svar på disse og flere spørsmål om læring og mestring innen rehabilitering. Det vil være tid til spørsmål og refleksjon sammen med Hilde og Ann-Helen under webinaret.  Webinarplattformen er gotowebinar.

Les mer om webinaret herMeld deg på webinar 25. september

NB! Dersom du ikke påmeldingen åpnes i Internet Explorer må du kopiere og lime den inn i en annen nettleser, f.eks Chrome

2. oktober: Webinar i regi av Helse Vest
«Perspektiver på rehabiliteringsforskning» - Anda Kupca, Bente Gjeldsvik, Hans Lund, Tobba Sudmann m. flere

Velkommen til rehabiliteringswebinar i Helse Vest. Tema for webinaret er «Perspektiv på rehabiliteringsforsking» ved førelesarane Hans Lund, Tobba Sudmann og Christine Øye. 

OBS: Webinarplattformen 2. oktober er Vimeo i vanlig nettleser.

Les mer og meld deg på her

9. oktober: "ABC-listen - grunnlag for vurdering av rehabilitering etter sykehusopphold"

ABC-skjemaet er verktøy for beslutningsstøtte, og er utviklet på rehabiliteringsavdelingen ved Sykehuset Telemark. Skjemaet brukes til å vurdere hvilke pasienter som skal til ulike nivåer av rehabilitering. Skjemaet er også anbefalt brukt som en del av pakkeforløp for rehabilitering av pasienter innlagt med covid-10 sykdom i spesialisthelsetjenesten. Skjemaet presenteres av overlege Ottar Berg, som er spesialist i fysikalsk medisin og rehabilitering. Webinarplattformen er gotowebinar.

Meld deg på webinar 9. oktober

NB! Dersom du ikke påmeldingen åpnes i Internet Explorer må du kopiere og lime den inn i en annen nettleser, f.eks Chrome

16. oktober: "Forstå fatigue"
Forståelsesmodeller, målemetoder og intervensjoner ved fatigue i ulike diagnosegrupper. Kan vi lære noe av hverandre? I dette webinaret har vi invitert inn tre kompetansepersoner innen hvert sitt fagområde for at de skal belyse forståelsesmodeller, målemetoder og intervensjoner ved fatigue innen deres diagnosegrupper.
Webinarplattformen er gotowebinar.

Les mer om webinaret her

Meld deg på webinar 16. oktober

NB! Dersom du ikke påmeldingen åpnes i Internet Explorer må du kopiere og lime den inn i en annen nettleser, f.eks Chrome


23. oktober: Møt en rehabiliteringsforsker: Ingvild Kjeken - "Med mot til å måle effekt"
I dette webinaret møter vi Ingvild Kjeken, ergoterapeut, forsker og professor. Ingvild Kjeken er en av de forskerne som gjennom en årrekke og gjennom mange ulike forskningsprosjekter har forsøkt å bore ned i tema som tverrfaglighet og sammensatte rehabiliteringsintervensjoner. Webinarplattformen er gotowebinar.

Les mer om webinaret her

Meld deg på webinar 23. oktoberNB! Dersom du ikke påmeldingen åpnes i Internet Explorer må du kopiere og lime den inn i en annen nettleser, f.eks Chrome

30. oktober: Webinar i regi av Helse Vest: «Hva er viktige måleegenskaper ved spørreskjema om pasientrapportert data og hvordan kan disse undersøkes og kvalitetssikres?»

Velkommen til rehabiliteringswebinar i Helse Vest. Tema for webinaret er «Hva er viktige måleegenskaper ved spørreskjema om pasientrapportert data og hvordan kan disse undersøkes og kvalitetssikres?» Førelesar er Merethe Hustoft. 

Nb! Webinarplattformen for denne datoen er Norsk Helsenett video/ join.nhn.no.

Les mer her

6. november: "Måleinstrumenter som beslutningsstøtte i rehabilitering"
En kasusbasert undervisning, v/ Miriam Byhring, Tonje Barkenæs og Ida Dørstad Forsterket rehabilitering Oslo kommune. Webinarplattformen er gotowebinar.

Meld deg på webinar 6. november

De tre neste webinarene står i teknologiens tegn, med fokus på digitale og tekniske løsninger for rehbailiteringsfeltet.

13. november: "Digital hjemmeoppfølging – muligheter og begrensninger"

v/ Hilde Sørli og Stein Arne Rimehaug, Sunnaas sykehus.  
Eksempler på hvordan Sunnaas Sykehus, Kysthospitalet, LHL og andre har løst utfordringen med å gjøre noe mer enn å bare ha videokonsultasjon én-til-én med hjemmeboende pasienter i koronatiden. 
Hvordan få til en mer helhetlig egenmestring og oppfølging?
Hvordan få til gruppedynamikk brukere i mellom, også virtuelt?
Webinarplattformen er gotowebinar.

Link kommer 

20. november: Webinar i regi av Helse Vest: "Forskning om robotikk i rehabilitering"

Velkommen til rehabiliteringswebinar i Helse Vest. Tema for webinaret er "Forsking om robotikk i rehabilitering" ved føreleserane Linda Sørensen og Anu Pirja.
Webinarplattformen er gotowebinar.

Les mer her

27. november 09.00 - 12.00: Nye teknologiske rehabiliteringsløsninger, hva finnes og hvordan lykkes med samarbeid mellom helsetjenesten og industrien?

Sunnaas sykehus, LHL sykehuset og Indre Østfold kommune sammen med Norges største helseklynge, Norway Health Tech, inviterer fagpersoner og ledere i rehabiliteringstjenesten til et webinar om rehabiliteringsteknologi. Du får høre om erfaringer med samarbeid mellom helsetjenesten og leverandører av rehabiliteringsteknologi, og får presentert et knippe av nye og innovative løsninger. Det blir mulighet for en-til-en møter med leverandører i etterkant av webinaret. Webinarplattformen denne ene datoen er Quickchannel i vanlig nettleser.

Webinaret blir streamet herMeld deg på her

4. desember: "Synsutfall etter hjerneslag"
Presentasjon av prosjektet NorVis

Meld deg på webinar 4. desember

NB! Dersom du ikke påmeldingen åpnes i Internet Explorer må du kopiere og lime den inn i en annen nettleser, f.eks Chrome

Teknisk og praktisk informasjon

Vi bruker programmet GoToWebinar til de fleste av våre webinarer. GoTo Webinar fungerer dessverre ikke på datamaskiner som er administrert via Sykehuspartner, vi anbefaler derfor å benytte privat pc eller nettbrett. Hvis du vil teste om Pc’en din fungerer med GoToWebinar kan du trykke på linken du får ved påmelding, og se om du slipper inn i venterommet til webinaret allerede nå. 

Når du melder deg på webinar får du en unik link som du må bruke for å logge på. Du får også mer teknisk informasjon om gjennomføring ved påmelding. Er dere flere som vil se webinar sammen behøver bare en person melde seg på.

Under webinaret bruker du linken du fikk på mail til å logge på. Du blir logget på webinaret uten mikrofon eller webkamera skrudd på. Det vil være mulig å stille spørsmål skriftlig underveis i webinaret, tekniske og praktiske spørsmål vil bli besvart fortløpende, faglige spørsmål vil bli besvart i etterkant av presentasjonen. Det vil også være anledning til å stille spørsmål muntlig. Dersom du ønsker å stille spørsmål muntlig må du bruke funksjonen som heter "Raise hand" for å be om at mikrofonen din kan skrues på. Informasjon om interaksjon i webinaret vil også bli gitt underveis i webinarene. 

Les mer: Teknisk veiledning for webinar fra RKR - pdf som forklarer litt mer