Rehabiliteringswebinar

Regional kompetansetjeneste for rehabilitering (RKR) gjennomfører høsten 2020 og våren 2021 en rekke med ukentlige webinarer hvor fagpersoner vil belyse ulike temaer innen rehabilitering.

Reprisewebinar 2021

Våren 2021 kjører vi repriser på de fleste av webinarene nedenfor, men også med noen helt nye webinarer på agendaen. Følg med på datoer og temaer på arrangementssiden

Oversikt reprise Rehabiliteringswebinar

Om webinarene

Regional kompetansetjeneste for rehabilitering (RKR) vil høsten 2020 gjennomføre en rekke med ukentlige webinarer hvor fagpersoner vil belyse ulike temaer innen rehabilitering.

Temaer som står på planen er blant annet «Trening - en magisk pille»,   «Forstå fatigue», «Synsutfall etter hjerneslag», «Pasientforløp rehabilitering etter covid-19», «Avstandsoppfølging i rehabilitering» og mange flere tema. Noen av webinarene vil være forelesningsbasert, mens andre vil gi mer rom for dialog. Regionalt kompetansesenter for habilitering og rehabilitering i Helse-Vest vil også ta ansvar for tre webinarer som erstatning for deres årlige konferanse for rehabiliteringsforskning.

Alle webinarene er gratis, og påmelding skjer via link for det enkelte webinar. Vi bruker programmet GoToWebinar. Om flere vil se webinaret sammen trenger bare en person melde seg på. Webinarene vil ikke rutinemessig gjøres tilgjengelig etter sendingene. Informasjon om de enkelte webinarene oppdateres fortløpende under program. Vi tar forbehold om endringer.

Program høsten 2020

4. september 09.00 - 10.30:  "Trening - en magisk pille"
I samarbeid med Nasjonal kompetansetjeneste for revmatologisk rehabilitering (NKRR) og LHL Ressurssenter for hjerterehabilitering presenterer vi temaet «Trening – en magisk pille» . Hanne Dagfinrud (Nasjonal Kompetansetjeneste for revmatologisk rehabilitering), Inger-Lise Aamot Aksetøy (Nasjonal Kompetansetjeneste for trening som medisin) og Tom Nerli (Kysthospitalet ved Sykehuset i Vestfold) vil blant annet snakke om fysisk aktivitet og trening som medisin, og trening i rehabilitering og etter covid-19. Det vil også være mulighet for å stille spørsmål.

Les mer om webinaret herMeld deg på webinar 4. september

11. september 09.00 - 10.00: "Pasientforløp rehabilitering etter covid-19"
Rapporten «Pasientforløp for rehabilitering av pasienter innlagt med covid-19 sykdom i spesialisthelsetjenesten» som utgår fra Fagråd rehabilitering i helse sør-øst skal bidra til at pasienters rehabiliteringsbehov vurderes og tiltak iverksettes på rett tid og gjennom hele forløpet; fra intensivavdeling og ut i kommunen. Gro Aasland, Klinikksjef ved Sykehuset i Vestfold, har ledet arbeidsgruppen og vil presentere rapporten. Det vil i etterkant av presentasjonen bli mulighet for å stille spørsmål og diskutere hvordan vi alle kan bidra til at rapporten følges opp i våre respektive deler av rehabiliteringstjenesten.

Les mer om webinaret herMeld deg på webinar 11. september

18. september 09.00 - 09.45: "Våg å snakke med pasienter om seksualitet"
Sexolog Yvonne Dolonnen fra Sunnaas vil inspirere klinikere som arbeider med rehabilitering til å tørre å snakke om seksualitet med pasienter. Er du nybegynner og trenger tips til hvordan du skal ta opp temaet? Vil du helst unngå å snakke om seksualitet med pasienten? Eller er du mer erfaren med å ta opp temaet seksualitet, og vil dele dine erfaringer med andre? Da er du hjertelig velkommen til webinar. Dette webinaret passer for alle yrkesgrupper som møter pasienter, innen alle deler av rehabiliteringsfeltet. Webinarplattformen er gotowebinar.

Les mer om webinaret herMeld deg på webinar 18. september

NB! Dersom du ikke påmeldingen åpnes i Internet Explorer må du kopiere og lime den inn i en annen nettleser, f.eks Chrome

25. september: "Læring og mestring, teori og praksis"
Hva er mestring? Hvordan leve med langvarige helseutfordringer? Og hvordan kan personer som jobber innen rehabilitering bidra til læring og mestring under rehabiliteringen? I samarbeid med Nasjonal kompetansetjeneste for læring og mestring innen helse (NK LMH) presenterer Hilde Blindheim Børve og Ann-Helen Henriksen svar på disse og flere spørsmål om læring og mestring innen rehabilitering. Det vil være tid til spørsmål og refleksjon sammen med Hilde og Ann-Helen under webinaret.  Webinarplattformen er gotowebinar.

Les mer om webinaret herMeld deg på webinar 25. september

NB! Dersom du ikke påmeldingen åpnes i Internet Explorer må du kopiere og lime den inn i en annen nettleser, f.eks Chrome

2. oktober: Webinar i regi av Helse Vest
Paneldebatt «Hva er rehabilitering? Noen kritiske blikk på rehabiliteringsforskning»

Debatten ledes av Graziella Van den Bergh, HVL/UiB, og paneldeltagere er: Anda Kupca, Bergen Kommune; Bente Gjelsvik, Helse Bergen og Hans Lund, Tobba Sudmann, Christine Øye fra Høgskulen på Vestlandet.

OBS: Webinarplattformen 2. oktober er Vimeo i vanlig nettleser, og påmelding skjer via linken under

Les mer og meld deg på her

9. oktober: NY! Kommunikasjon via tolk v/ Jessica P. B. Hansen
Et viktig virkemiddel for en likeverdig helsetjeneste, er at pasienter og pårørende får kommunisere med helsepersonell på et språk de forstår. At informasjon er gitt, betyr ikke alltid at den er mottatt. Jessica Pedersen Belisle Hansen vil i dette webinaret snakke om hvorfor det er lurt å bruke tolk, og hvordan klinikere kan bruke tolk enda bedre. Dette er reprise på et tidligere Sunnaas webinar, men Jessica kommer på etter presentasjonen for å fortelle om sin forskning på fjerntolking over video og telefon, som pandemien nå har gjort mer aktuelt, og svare på spørsmål.
Webinarplattformen er goto webcast - det vil si at man kan delta i vanlig nettleser.

Les mer om webinaret herMeld deg på webinar 9. oktober

16. oktober 9:00-10:30: "Forstå fatigue"
Forståelsesmodeller, målemetoder og intervensjoner ved fatigue i ulike diagnosegrupper. Kan vi lære noe av hverandre? I dette webinaret har vi invitert inn tre kompetansepersoner innen hvert sitt fagområde for at de skal belyse forståelsesmodeller, målemetoder og intervensjoner ved fatigue innen deres diagnosegrupper.
Webinarplattformen er gotowebinar.

Les mer om webinaret her

Meld deg på webinar 16. oktober

NB! Dersom du ikke påmeldingen åpnes i Internet Explorer må du kopiere og lime den inn i en annen nettleser, f.eks Chrome


23. oktober 9:00-10:00: Møt en rehabiliteringsforsker: Ingvild Kjeken - "Med mot til å måle effekt"
I dette webinaret møter vi Ingvild Kjeken, ergoterapeut, forsker og professor. Ingvild Kjeken er en av de forskerne som gjennom en årrekke og gjennom mange ulike forskningsprosjekter har forsøkt å bore ned i tema som tverrfaglighet og sammensatte rehabiliteringsintervensjoner. Webinarplattformen er gotowebinar.

Les mer om webinaret her

Meld deg på webinar 23. oktoberNB! Dersom du ikke påmeldingen åpnes i Internet Explorer må du kopiere og lime den inn i en annen nettleser, f.eks Chrome

30. oktober 9:00-10:00: Webinar i regi av Helse Vest: «Hva er viktige måleegenskaper ved spørreskjema om pasientrapportert data og hvordan kan disse undersøkes og kvalitetssikres?»

Velkommen til rehabiliteringswebinar i Helse Vest. Tema for webinaret er «Hva er viktige måleegenskaper ved spørreskjema om pasientrapportert data og hvordan kan disse undersøkes og kvalitetssikres?» Foreleser er Merethe Hustoft, og presentasjonen er basert på prøveforelesningen fra hennes disputas tidligere i år.

Nb! Webinarplattformen for denne datoen er Norsk Helsenett video / join.nhn.no.

Les mer her

6. november 9:00-11:30: "Måleinstrumenter som beslutningsstøtte i rehabilitering"
Presentasjonen tar for seg hvorfor og hvordan vi bør benytte standardiserte måleinstrument i klinikken, knyttet opp mot en pasientcase. Vi gjennomgår myter og barrierer ved å bruke standardiserte måleinstrument, for klinikere og pasienter. Ansatte ved Forsterket rehabilitering Aker (FRA), Oslo kommune har oversatt og tilrettelagt fagressurser fra Jenni Moore, rådgiver for RKR (Sunnaas). 

Webinarplattformen er gotowebinar.

Les mer om webinaret her

Meld deg på her

De tre neste webinarene står i teknologiens tegn, med fokus på digitale og tekniske løsninger for rehbailiteringsfeltet.

13. november 9:00-10:30: "Digital hjemmeoppfølging – muligheter og begrensninger"

v/ Hilde Sørli, Nora Funkqvist og Stein Arne Rimehaug, Sunnaas sykehus.  

Rehabiliteringswebinar 2020 fortsetter i teknologiens tegn i november, med fokus på både digitale og tekniske løsninger for rehabiliteringsfeltet.  13. november vil vi se eksempler på hvordan  Sunnaas Sykehus får til gruppetrening og samtalegrupper over video,  dessuten andre eksempler på digitale oppfølgingssystemer som tilbyr mer enn bare  videokonsultasjon.

Webinarplattformen er gotowebinar.

Les mer om webinaret herMeld deg på her

20. november 9:00-10:30: Webinar i regi av Helse Vest:
"Robotikk i rehabilitering: En kunnskapsbasert tilnærming"

Velkommen til rehabiliteringswebinar i Helse Vest. Tema for webinaret er "Forsking om robotikk i rehabilitering" ved føreleserane Linda Sørensen, Vivien Jørgensen, Ellen Høyer og Anu Pirja. Ulike erfaringer med forskning og implementering av robotikk på Sunnaas Sykehus blir presentert, med rom for spørsmål og kommentarer.
Webinarplattformen er gotowebinar.

Les mer her eller på Helse Bergen sin nettside. 

Meld deg på her

27. november 09.00 - 11.30: Nye teknologiske rehabiliteringsløsninger, hva finnes og hvordan lykkes med samarbeid mellom helsetjenesten og industrien?

Sunnaas sykehus, LHL sykehuset Gardermoen og Indre Østfold kommune, sammen med Norges største helseklynge, Norway Health Tech inviterer fagpersoner og ledere i rehabiliteringstjenesten til et webinar om rehabiliteringsteknologi. Du får høre om erfaringer med samarbeid mellom helsetjenesten og leverandører av rehabiliteringsteknologi, og får presentert et knippe av nye og innovative løsninger.

Webinarplattformen denne ene datoen er Quickchannel i vanlig nettleser.

Les mer om webinaret her

Webinaret ligger i etterkant her: https://secure.quickchannel.com/Qc/create/mainshow.asp?id=cp59vf

4. desember 9:00-10:30 "Synsutfall etter hjerneslag"

NorVIS er et implementeringsprosjekt som ønsker å styrke fagpersoner evne til å fange opp synsutfall etter hjerneslag og henvise til rett instans. I dette webinaret vil du lære om synsutfall etter hjerneslag og hvordan det oppleves, utredes og behandles, i tillegg til informasjon om implementeringsprosjektet NorVIS, som ønsker å styrke fagpersoner evne til å fange opp synsutfall og henvise til rett instans. Dersom du er interessert i å lære mer om dette og kanskje selv bli involvert i implementeringsprosessen, er dette webinaret for deg.

De tre som presenterer i samtale med Stein Arne Rimehaug fra RKR, Sunnaas sykehus HF er
Professor Helle Falkenberg fra  Universitetet i Sørøst-Norge, USN Kongsberg:
      Om prosjektet NORVIS, samt om synsfeltutfall og andre synsvansker etter hjerneskade.
Spesialergoterapeut Elizabeth Solhjem, Vestre Viken HF, Ringerike sykehus:
     Kartlegging og behandling av diplopi, synsfeltutfall og andre synsvansker i akutt slagpost.
Synspedagog Grethe Hegreberg, voksenopplæringen i Stavanger kommune:
     Synsrehabilitering etter hjerneskade og samarbeid kommunal rehabilitering/voksenopplæring.

Webinarplattformen er gotowebinar.

Meld deg på webinar 4. desember


18. desember 9:00-10:30: "ABC-listen - grunnlag for vurdering av rehabilitering etter sykehusopphold"
ABC-skjemaet er verktøy for beslutningsstøtte, og er utviklet på rehabiliteringsavdelingen ved Sykehuset Telemark. Skjemaet brukes til å vurdere hvilke pasienter som skal til ulike nivåer av rehabilitering. Skjemaet er også anbefalt brukt som en del av pakkeforløp for rehabilitering av pasienter innlagt med covid-19 sykdom i spesialisthelsetjenesten. Skjemaet presenteres av overlege Ottar Berg, som er spesialist i fysikalsk medisin og rehabilitering. Webinarplattformen er gotowebinar.

Dersom du allerede hadde meldt deg på til opprinnelig dato som var 9. oktober, trenger du ikke melde deg på på nytt til webinaret i desember. Mail med informasjon er sendt ut til alle som opprinnelig var påmeldt, men ta kontakt dersom det er noe du lurer på, eller om du ikke har fått mail med informasjon.

Les mer om webinaret herMeld deg på her

Teknisk og praktisk informasjon

Vi bruker programmet GoToWebinar til de fleste av våre webinarer. GoTo Webinar fungerer dessverre ikke på datamaskiner som er administrert via Sykehuspartner, vi anbefaler derfor å benytte privat pc eller nettbrett. Hvis du vil teste om Pc’en din fungerer med GoToWebinar kan du trykke på linken du får ved påmelding, og se om du slipper inn i venterommet til webinaret allerede nå. 

Når du melder deg på webinar får du en unik link som du må bruke for å logge på. Du får også mer teknisk informasjon om gjennomføring ved påmelding. Er dere flere som vil se webinar sammen behøver bare en person melde seg på.

Under webinaret bruker du linken du fikk på mail til å logge på. Du blir logget på webinaret uten mikrofon eller webkamera skrudd på. Det vil være mulig å stille spørsmål skriftlig underveis i webinaret, tekniske og praktiske spørsmål vil bli besvart fortløpende, faglige spørsmål vil bli besvart i etterkant av presentasjonen. Det vil også være anledning til å stille spørsmål muntlig. Dersom du ønsker å stille spørsmål muntlig må du bruke funksjonen som heter "Raise hand" for å be om at mikrofonen din kan skrues på. Informasjon om interaksjon i webinaret vil også bli gitt underveis i webinarene. 

Les mer: Teknisk veiledning for webinar fra RKR - pdf som forklarer litt mer