Rehabiliteringskonferansen 2016

Konferanse, 18.10.2016-19.10.2016, Regional kompetansetjeneste for rehabilitering

Bli med på årets begivenhet for deg som jobber med habilitering og rehabilitering i spesialist- og kommunehelsetjenesten i Helse Sør-Øst.

Helse Sør-Øst RHF og Sunnaas sykehus inviterer til den årlige regionale ReHabiliteringskonferansen, på Thon hotell Arena på Lillestrøm, den 18. og 19. oktober. Her kan du mingle med fagfeller, brukerrepresentanter,
forskere og beslutningstakere og få faglig påfyll og spennende ny kunnskap.

Vi vil i år sette et særlig fokus på pasientens habilitering- og rehabiliteringstjenester som en direkte oppfølging av helsemyndighetenes visjon om pasientens helsetjeneste. Tema for årets konferanse er Mennesker som flytter grenser. Her tenker vi både på pasienter og brukere som er med å endre vår oppfatning av hva funksjonsnedsettelse innebærer for menneskers liv, og på fagpersoner, forskere og innovatører
som flytter grensene og utvikler habilitering- og rehabiliteringstjenester for fremtiden.

Når og hvor

Dato
18.10.2016-19.10.2016 
Klokkeslett
09:00-15:30
Arrangør
Regional kompetansetjeneste for rehabilitering
 
Kontaktinformasjon
Ingvild Grimstad, ingvild.grimstad@sunnaas.no, tlf. 970 13 617
 
Mer informasjon
www.rehabiliteringskonferansen2016.no  
Fant du det du lette etter?