HELSENORGE
Regional rehabiliteringskonferanse HSØ 2023

Prekonferanse om helsepedagogikk for styrket helsekompetanse

Vil du kommunisere tydeligere, bli tryggere i å lede grupper eller øke fokus på mestring i rehabiliteringsarbeidet? Da er prekonferanse i helsepedagogikk noe for deg. Seminaret vil ha en praktisk tilnærming og vise ulike pedagogiske metoder og arbeidsformer som kan brukes individuelt og i grupper.  

​​Kort beskrivelse av vårt seminar

Hvordan kan vi styrke helsekompetansen i befolkningen? Helsepedagogisk kompetanse er en forutsetning for å styrke pasienter og brukeres helsekompetanse. Kunnskapsbasert praksis viser til følgende helsepedagogiske kompetanseområder; gruppeledelse, sykdom og diagnose, kommunikasjon, mestring og mestringsstrategier, pedagogikk, personlige egenskaper og holdninger, samt brukermedvirkning. 

Seminaret vil handle om kommunikasjon og pedagogiske metoder som er anvendelige innen rehabilitering. Det inkluderer individuell og gruppebasert tilnærming, hvordan jobbe med mestring og mestringsstrategier, å ha pasienten i sentrum. 

Dagen vil ha en praktisk tilnærming og vise ulike metoder og arbeidsformer som kan brukes individuelt og i grupper. 

Målgruppe 

Fagpersoner i klinisk arbeid, brukerrepresentanter og ledere 

Mål 

Mål med seminaret er å styrke og videreutvikle deltakernes kompetanse innen helsekommunikasjon og helsepedagogikk. Dagen skal bidra til at deltakerne opplever trygghet i å legge til rette for læring, mestring og økt helsekompetanse, både individuelt og i grupper.

​​Kunnskapsmål

Kursdeltakerne har kunnskap om

  • gruppen som arena for læring, mestring og rehabilitering
  • mestringsprosesser og -strategier
  • brukermedvirkning

Ferdighetsmål

Kursdeltakerne kan legge til rette for læring, mestring og økt helsekompetanse innen rehabiliteringsfeltet

​Holdningsmål

​Kursdeltakerne er bevisst brukernes erfaringer og ressurser i egen behandling er bevisst egen kommunikasjonsstil i møte med brukere og pårørende.

​​Om kurslederne

Seminaret ledes av Hilde Blindheim Børve og Anita Røyneberg Alvheim, spesialrådgivere ved Nasjonal kompetansetjeneste for læring og mestring innen helse, NK LMH.

Hilde har lang erfaring fra individuelle og gruppebaserte lærings- og mestringstilbud i spesialisthelsetjenesten. Hun har òg utviklet og arrangert kurs i helsepedagogikk i en årrekke, samt ledet et nasjonalt kurslederkurs-prosjekt i helsepedagogikk.

Anita har erfaring fra kommunale gruppetilbud innen frisklivsarbeid og er i dag prosjektleder for et digitalt kurs i helsepedagogikk. 

Program

​Varighet 11:00–16:00,​ med innlagte pauser og lunsj.

11:00-12:00 Helsepedagogikk og helsekompetanse - hva er sammenhengen?

  • Individuelle og gruppebaserte metoder for å øke pasientenes helsekompetanse

12:00-13:00 Mestring og mestringsstrategier

  • Hvordan jobbe med mestring i praksis?

13:00-14:00 Lunsj

14:00-15:00 Pasienten i sentrum

  • Hvordan kan brukere og pasienters erfaringer gjøre rehabiliteringen mer treffsikker?

15:00-16:00 Helsepedagogikk og helsekompetanse i rehabiliteringsfeltet

  • hvilket handlingsrom har vi?
  • erfaringsutveksling og dialog Fant du det du lette etter?