HELSENORGE
Regional rehabiliteringskonferanse HSØ 2023

Prekonferanse hjerterehabilitering

Velkommen til prekonferanse om hjerterehabilitering! Her treffer du andre som jobber med hjerterehabilitering på alle nivåer, så kom å bli med og del av dine erfaringer og kunnskap.

​Kort om prekonferansen

På denne prekonferansen får du høre mer om hjertepasientens forløp fra sykehus til hjem. Det blir foredrag om retningslinjer for sekundærforebygging og oppstarten av norske retnin​gslinjer, nyeste forskning, livsstilsendring og helsekompetanse. 

Dagen avrundes med en tverrfaglig paneldebatt om overføring av hjertepasienten fra spesialisthelsetjenesten til primærhelsetjenesten. ​

Program

09:00-09:50 Registrering, kaffe og mingling

09.50-10.00 Åpning og velkommmen ved Håvard Berg Hansen

​10:00-10:40 Gjeldende guidelines, retningslinjer/position paper hjerterehabilitering, hvem deltar/hvem deltar ikke, og om oppstartet arbeid med nasjonal veileder for retningslinjer, av Jostein Grimsmo, Ph.d, overlege ved Cathinka Guldbergs sykehus, Lovisenberg Rehabilitering.  

10:40-11:10 Hverdagen i en Frisklivssentral og hvordan tilbudet passer for hjertepasienter, forespørre fysioterapeut/frisklivsveileder ved Friskliv Tønsberg av Sylvi Solheim, spesial fysioterapeut ved Tønsberg kommune.  

11.10-11.15 Benstrekk

​11:15 - 11:45 Korttids- og langtidseffekt av strukturert oppfølging på frisklivssentraler, ved Ellen Eimhjellen Blom, Ph.d. fysioterapeut, og førsteamanuensis ved Institutt for idrett, kosthold og naturfag, Høgskolen på Vestlandet (digitalt).  

11:45 - 12:15 Kostnadseffektivitet av pasientopplæring, røykeslutt og livsstilsintervensjon, av Frode Gallefoss, overlege, forsker ved Medisinsk klinikk ved Sørlandet sykehus HF, og professor ved Klinisk institutt 2 ved Universitetet i Bergen.  

​12:15 – 12:55 Helsekompetanse blant hjerte – og lungepasienter som deltar på institusjonsbasert rehabilitering i spesialisthelsetjenesten, av Britta Madsen Rasmussen, fysioterapeut og fag -og kvalitetskoordinator, ved Unicare Hokksund As. 

13:00 – 13:40 Lunsj 

13:40– 14:10 Om eHelsekompetanse – en nøkkel til sekundærforebygging for hjertepasienter, av Gunhild Brørs, kardiologisk sykepleie og kvalitetsrådgiver ved Klinikk for hjertemedisin på St. Olavs hospital og Ph.d. kandidat ved Universitetet i Bergen (UiB). 

14:10 -14:15 Pause

​14:15 – 14:45 Nyere forskning- NORCOR, røykesluttprosjekt – RCT-studie, samarbeid med Frisklivssentralen i Drammen, av John Munkhaugen, enhetsoverlege, kardiolog og seniorforsker ved Drammen sykehus, og professor ved Universitetet i Oslo (UiO). 

14:45– 15:25 Livsstilsendring - hva får vi til i rehabilitering i spesialisthelsetjenesten, av Kari Peersen, Ph.d, fysioterapeut og forsker ved Seksjon for hjertesykdommer, Sykehuset i Vestfold​

15:25– 15:30 Pause

15:30– 16:00 Debattpanel med ulike profesjoner: Overføring fra spesialisthelsetjeneste til primærhelsetjeneste. Tor Arne Thorsen, brukere, Sykehuset i Vestfold), Hanne Warlo Borgen, fastlege i Hokksund, Jostein Grimsmo Ph.d, overlege, Lovisenberg Rehabilitering, Kari Peersen Ph.d, fysioterapeut, Sykehuset i Vestfold, Tom Staahle, politisk rådgiver LHL.
Fant du det du lette etter?