HELSENORGE

Norges første konferanse om tidlig rehabilitering

Tidlig rehabilitering er rehabilitering som foregår på intensivavdeling, intermediær avdeling og på sengeposter i sykehus. Det har vært økt fokus på dette fagområdet de siste årene, og tidlig rehabilitering er et eget satsningsområde for Fagplan for rehabilitering i Helse Sør-Øst.  

Arrangør av pre-konferansen er Fagnettverk for tidlig rehabilitering i Helse Sør-Øst. Fagnettverket er tverrprofesjonelt sammensatt og består av fagpersoner fra akuttsykehus i Helse Sør-Øst.

​​Planlegging av dagen er godt i gang, denne nettsiden vil oppdateres fortløpende når tentativt program er klart.​

Når

tirsdag 5. september

Hvor

Scandic Park, Sandefjord

Målgruppe

Intensivleger og intensivsykepleiere, samt fysikalsk-medisinere, sosionomer, fysioterapeuter, logopeder, ergoterapeuter, nevropsykologer, prester, kliniske ernæringsfysiologer, sykepleiere og andre profesjoner som jobber med, eller er interessert i, rehabilitering på intensivavdeling og sengepost på sykehus. 

​Ledere og forskere med interesse for tidlig rehabilitering vil også ha stor nytte av å delta på dette arrangementet.  ​

​Arrangementet er åpent for deltakere fra hele Norge og Norden, og vil i utgangspunktet foregå på norsk. 

Innhold

  • ​Traumepasienten - Tina Gaarder, ​lege phd/ Leder ved Traumeenheten på OuS
  • ​Pasientperspektivet - Sigurd Hagen, tidligere pasient, Sykehuset Innlandet
  • ​Tidlig rehabilitering i Nederland - Peter Spronk lege PHD, Gelre Ziekenhuis
  • ​Tverrfaglighet på intensivavdeling - Frances Eriksson, Fysioterapeut MSc, Karolinska Sjukhuset
  • ​​Intensivpoliklinikk - Kristin Hofsø, sykepleier PHD, Oslo Universitetssykehus 

Vi vil søke fagdagen godkjent hos de aktuelle profesjonsforbundene. 

Fagplan for rehabilitering i Helse Sør-Øst​

 ​


Fant du det du lette etter?