HELSENORGE

Regional rehabiliteringskonferanse Helse Sør-Øst 2023

Velkommen til årets viktigste konferanse for rehabiliteringsfeltet i Helse Sør-Øst!

Om Regional rehabiliteringskonferanse Helse Sør-Øst 2023

Vi gleder oss til igjen å tilby en arena hvor du som jobber med rehabilitering kan møte kollegaer fra andre steder, bli inspirert av gode eksempler fra praksis, og få presentert siste oppdaterte kunnskap om hva som kan være god rehabilitering for dine pasienter.

Konferansen er for helsepersonell, fagfolk, brukerrepresentanter og ellers andre som jobber med rehabilitering

Scandic park Sandefjord

Påmelding

Informasjon om påmelding kommer, men hold av datoene allerede nå!

Abstrakt og posterinformasjon

Vil du dele dine forskningsfunn eller resultater fra ditt prosjekt? Vi inviterer stipendiater, postdoc-er, forskere og andre til å dele resultater fra sin rehabiliteringsforskning på Regional rehabiliteringskonferanse Helse Sør-Øst 2023. 

Vi vurderer alle abstrakts og velger ut tre av disse til muntlig presentasjon i parallell-sesjonen «Rehabiliteringsforskning med klinisk nytteverdi». De tre som blir valgt ut får gratis deltakelse på konferansen.

Alle innsendte abstrakts blir vurdert av tre uavhengige personer med ulik fagbakgrunn og forskningskompetanse. I vurderingene blir det blitt lagt vekt på metodisk kvalitet i kombinasjon med klinisk nytteverdi. Noen av de innsendte abstraktene vil få mulighet til å bli presentert som postere.

Praktisk informasjon om posterne

  • Posteren lages i stående A0 format, og festes på anviste vegger på morgenen på 1.konferansedag.
  • I forkant av konferansen vil alle få beskjed om ett tidspunkt for felles montering av postere.
  • Sett inn QR kode med kontaktinformasjon og vurdér om du ønsker å kopiere handouts fra posteren som publikum kan ta med.
  • Det anbefales at den eller de som er ansvarlige for posteren er tilgjengelige for spørsmål i pauser. 
Ta kontakt med oss på rkr@sunnaas.no dersom du ønsker å delta, så sender vi deg mer informasjon

 

Fant du det du lette etter?