HELSENORGE

Regional rehabiliteringskonferanse Helse Sør-Øst 2023 - fra hjem til hjem

Velkommen til årets viktigste konferanse for rehabiliteringsfeltet i Helse Sør-Øst!

Om Regional rehabiliteringskonferanse Helse Sør-Øst 2023

Vi gleder oss til igjen å tilby en arena hvor du som jobber med rehabilitering kan møte kollegaer fra andre steder, bli inspirert av gode eksempler fra praksis, og få presentert siste oppdaterte kunnskap om hva som kan være god rehabilitering for dine pasienter.

Tidlig i 2023 lanserte Helsepersonellkommisjonen rapporten «Tid for handling». Rapporten er tydelig på at det i fremtiden kommer til å bli færre ansatte per pasient. Den synliggjør også behovet for mer effektiv organisering og samhandling, gode prioriteringer og bedre bruk av tilgjengelig kompetanse. Rapporten skisserer videre helsekompetanse, tilrettelagt egenomsorg og forebygging og folkehelsearbeid som bærende elementer i fremtidens helsetjenester.

Fra hjem til hjem

I år har vi derfor valgt å gi konferansen et overordnet fokus på tverrfaglighet i rehabilitering og helhetlige og sammenhengende pasientforløp - "fra hjem til hjem". 

Målgruppen er helsepersonell, forskere og brukere som arbeider i eller er opptatt av rehabilitering, og vi forventer cirka 400 deltakere fra både spesialisthelsetjenesten og primærhelsetjenesten. 

Konferansen gjennomføres ved en veksling mellom plenumsforedrag og parallelle sesjoner, i tillegg til fire pre-konferanser.

Prekonferansene gjennomføres 5. september, mens hovedkonferansen foregår onsdag 6. og torsdag 7. september (presentert som dag 1 og dag 2).

Scandic park Sandefjord

Temaer for årets konferanse

Programmet til årets konferanse er under utarbeidelse, noen av temaene under er derfor foreløpige, og med forbehold om endringer.

Prekonferansene 5. september arrangeres i sin helhet av RKR sine egne fagnettverk, samt i samarbeid med NKLMH

 • Hjerterehabilitering
 • Tidlig rehabilitering
 • Lungerehabilitering
 • Helsepedagogikk

Plenumsesjoner 6. og 7. september

 • Mellom politikk og praksis
 • Måleverktøy i rehabilitering
 • Mellom alle stoler
 • Helhetlige og sammenhengende pasientforløp

Parallellsesjoner 6. og 7. september

 • Sansetap
 • Arbeid og utdanning i rehabilitering
 • Rehabiliteringsforskning –abstrakt sesjon
 • covid-19 og rehabilitering
 • Pårørende
 • Muskel og skjeletthelse
 • Digital kompetanse 


Påmelding

Påmelding er åpnet, med early bird tilbud frem til og med 19. juni! 

Priser fra 3190,- for to dager! Prekonferanse fra 1195,-

Påmelding Regional rehabiliteringskonferanse HSØ 2023


Abstrakt og posterinformasjon

Vil du dele dine forskningsfunn eller resultater fra ditt prosjekt? Vi inviterer stipendiater, postdoc-er, forskere og andre til å dele resultater fra sin rehabiliteringsforskning på Regional rehabiliteringskonferanse Helse Sør-Øst 2023.

Alle innsendte abstrakts vil bli fagfellevurdert av fagpersoner med ulik fagbakgrunn og forskningskompetanse. Tre vinnere vil få mulighet til muntlig presentasjon i parallell-sesjonen «Rehabiliteringsforskning med klinisk nytteverdi». De tre vinnerne vil også få gratis deltakelse på konferansen.

I vurderingene vil det bli lagt vekt på metodisk kvalitet i kombinasjon med klinisk nytteverdi. Noen av de innsendte abstraktene vil få mulighet til å bli presentert som postere under selve konferansen.

Praktisk informasjon om posterne

 • Posteren lages i stående A0 format, og festes på anviste vegger på morgenen på 1.konferansedag.
 • I forkant av konferansen vil alle få beskjed om ett tidspunkt for felles montering av postere.
 • Sett inn QR kode med kontaktinformasjon og vurdér om du ønsker å kopiere handouts fra posteren som publikum kan ta med.
 • Det anbefales at den eller de som er ansvarlige for posteren er tilgjengelige for spørsmål i pauser. 

Frist for innsending 12. mai!

Ta kontakt med oss på rkr@sunnaas.no for mer informasjon eller hvis du har spørsmål


Fant du det du lette etter?