HELSENORGE
Invitasjon til interesserte firma og organisasjoner

Utstillere Regional rehabiliteringskonferanse Helse Sør-Øst 2022

Regional rehabiliteringskonferanse for Helse Sør-Øst blir arrangert 14. og 15. september 2022 på Lillehammer. Vi tilbyr her muligheten til å presentere produkter og tjenester av relevans for rehabilitering og langtidsoppfølging av pasienter med funksjonsnedsettelse i bred forstand. Særlig er nye tekniske hjelpemidler og løsninger for digital hjemmeoppfølging interessant.

​Regional rehabiliteringskonferanse Helse Sør-Øst 2022 er den store møteplassen for alle som jobber innen fysikalsk medisin og rehabilitering i kommune, sykehus og private rehabiliteringsinstitusjoner, samt brukerrepresentanter og beslutningstakere. Vi har erfaringsmessig over 400 deltakere fra hele regionen, og også noen fra hele landet, som kommer for å få faglig inspirasjon og oppdatering, og for å knytte nye kontakter. 

Vi inviterer utstillere som ønsker ​​presentere produkter og tjenester av relevans for rehabilitering og langtidsoppfølging av pasienter med funksjonsnedsettelse i bred forstand. Særlig er nye tekniske hjelpemidler og løsninger for digital hjemmeoppfølging interessant.

​Informasjon til utstillere​​

Utstillerdelen finner sted i i konferanserom Weidemann 3, på Scandic Hotell Lillehammer.​ Lokalet er 11x15m, og 3,8m høyde.   

Vi har tilbyr to ulike stand- oppsett og størrelser:

  • 2 lange plasser i hjørnet med mye veggplass 10kvm 4x2,5. Utstiller 4 eller 10. Pris per stand kr 14 000 +mva
  • 9 små plasser 6kvm 3x2m. Utstiller ABCD og 5, 6, 7, 8, 9. Pris per stand kr 6 000 +mva

Det er ikke skillevegger i lokalet, men prisen inkluderer standplass med bord, duk, stol og strømuttak, etter behov, samt overnatting med frokost onsdag 14. til torsdag for en person. I tilllegg gir vi tilgang til faglige sesjoner, lunsj og kaffe/frukt pauser begge dager.

Utstillere er hjertelig velkomne til å delta på konferansemiddagen 14. september, men må da dekke kostnaden selv, kr 400 per person. Utstillere som sender flere enn den ene som er inkludert i standleien må betale anslagsvis kr. 2300,- per ekstra person, som dekker overnatting og obligatoriske dagpakker. Disse personene har av plasshensyn ikke garantert tilgang til de faglige sesjonene. For at vi skal kunne holde oversikt over hvor mange som skal delta, må alle representanter være registrert i forkant av arrangementet. Dette gjøres senest 1 måned før konferansen vi konferansens påmeldingsside. Det er begrenset antall plasser i lokalet, og RKR forbeholder seg retten til å velge utstillere best egnet for konferansen.

Meld deres interesse ved å sende en kort beskrivelse av firma og tjeneste/produkt til rkr@sunnaas.no. Dere vil da motta mer informasjon om påmelding/registreringgulvplantegning

GULVPLAN for utstillere i Weidemann 3Fant du det du lette etter?