HELSENORGE

Regional rehabiliteringskonferanse Helse Sør-Øst 2022 - sammen om fremtidens rehabilitering

Etter to år med pandemi er årets viktigste konferanse for rehabiliteringsfeltet i Helse Sør-Øst tilbake! Velkommen!

Om konferansen

Årets viktigste konferanse for rehabiliteringsfeltet i Helse Sør-Øst er endelig tilbake!

Etter to år hvor det ikke har vært mulig å arrangere stor fysisk konferanse, gleder vi oss ekstra mye til å tilby en arena hvor du som jobber med rehabilitering igjen kan møte kollegaer fra andre steder, bli inspirert av gode eksempler fra praksis, og få presentert siste oppdaterte kunnskap om hva som kan være god rehabilitering for dine pasienter.

Bilde av Lillehammer 

Velkommen til Regional rehabiliteringskonferanse i Helse Sør-Øst 2022 på Lillehammer!

13. september: prekonferanse

14. - 15. september: hovedkonferanse

Program

Tittelen på årets konferanse er «sammen om fremtidens rehabilitering»

Samhandling og fremtidens organisering av helsevesenet vil være sentrale temaer under konferansen. Årets konferanse vil ta utgangspunkt i Verdens Helseorganisasjon (WHO) sitt initiativ Rehabilitation 2030, hvor hovedtaler Alarcos Cieza fra WHO vil holde åpningsinnlegg og snakke om hvordan fremtidens rehabilitering kan se ut, sammen med representant fra Helse- og omsorgsdepartementet og Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO).

I tillegg vil konferansen ha fokus på digitalisering, effekt av trening, kognitive utfall, søsken som pårørende, fatigue, måleverktøy og helsekompetanse med egne parallellsesjoner.

Se hele programmet her

Noen av foredragsholderne

Presentasjon av utvalgte foredragsholdere kommer her

Utstiller - invitasjon til interesserte firma og organisasjoner

Vi inviterer utstillere som ønsker presentere produkter og tjenester av relevans for rehabilitering og langtidsoppfølging av pasienter med funksjonsnedsettelse i bred forstand. Særlig er nye tekniske hjelpemidler og løsninger for digital hjemmeoppfølging interessant.

Les mer her

Send inn din abstrakt

Vil du dele dine forskningsfunn? Vi inviterer stipendiater, postdoc-er, forskere og andre til å dele resultater fra sin rehabiliteringsforskning på Regional rehabiliteringskonferanse Helse Sør-Øst 2022.

Vi vurderer alle abstrakts og trekker ut tre av disse til muntlig presentasjon i parallell-sesjonen «Rehabiliteringsforskning med klinisk nytteverdi». De tre som blir trukket ut får gratis deltakelse på konferansen.

Øvrige abstrakts vil bli vurdert for posterpresentasjon. Postere vil være tilgjengelige i pausearealene gjennom hele konferansen.

Abstrakts skal skrives på norsk og skal inneholde (maks 2500 tegn):

  • Tittel
  • Hensikt/problemstilling
  • Bakgrunn
  • Metode
  • Resultater
  • Konklusjon og kliniske implikasjoner

Frist for innsending er 1. mai 2022

Send inn din abstrakt her

Fant du det du lette etter?