HELSENORGE

Regional rehabiliteringskonferanse Helse Sør-Øst 2022 - sammen om fremtidens rehabilitering

Etter to år med pandemi er årets viktigste konferanse for rehabiliteringsfeltet i Helse Sør-Øst tilbake! Velkommen!

Om rehabiliteringskonferansen

Årets viktigste konferanse for rehabiliteringsfeltet i Helse Sør-Øst er endelig tilbake!

Etter to år hvor det ikke har vært mulig å arrangere stor fysisk konferanse, gleder vi oss ekstra mye til å tilby en arena hvor du som jobber med rehabilitering igjen kan møte kollegaer fra andre steder, bli inspirert av gode eksempler fra praksis, og få presentert siste oppdaterte kunnskap om hva som kan være god rehabilitering for dine pasienter.

Konferansen er for helsepersonell, fagfolk, brukerrepresentanter og ellers andre som jobber med rehabilitering

Bilde av Lillehammer 

Velkommen til Regional rehabiliteringskonferanse i Helse Sør-Øst 2022 på Lillehammer!

13. september: prekonferanse

14. - 15. september: hovedkonferanse

Program

Tittelen på årets konferanse er «sammen om fremtidens rehabilitering»

Samhandling og fremtidens organisering av helsevesenet vil være sentrale temaer under konferansen. Årets konferanse vil ta utgangspunkt i Verdens Helseorganisasjon (WHO) sitt initiativ Rehabilitation 2030, hvor hovedtaler Alarcos Cieza fra WHO vil holde åpningsinnlegg og snakke om hvordan fremtidens rehabilitering kan se ut, sammen med representant fra Helse- og omsorgsdepartementet og Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO).

I tillegg vil konferansen ha fokus på digitalisering, effekt av trening, kognitive utfall, søsken som pårørende, fatigue, måleverktøy og helsekompetanse med egne parallellsesjoner.

Se hele programmet her

Spørsmål om påmelding?

Er du allerede påmeldt, og har spørsmål, kontakt: rkr@sunnaas.no


Foredragsholdere

Presentasjon av foredragsholdere finner du her

Utstiller - invitasjon til interesserte firma og organisasjoner

Vi inviterer utstillere som ønsker presentere produkter og tjenester av relevans for rehabilitering og langtidsoppfølging av pasienter med funksjonsnedsettelse i bred forstand. Særlig er nye tekniske hjelpemidler og løsninger for digital hjemmeoppfølging interessant.

Les mer her

Innsendte abstrakts og posterinformasjon

Vi inviterte stipendiater, postdoc-er, forskere og andre til å dele resultater fra sin rehabiliteringsforskning på Regional rehabiliteringskonferanse Helse Sør-Øst 2022. Fristen gikk ut 1. mai 2022.

Tre av disse blir muntlig presentasjon i parallell-sesjonen «Rehabiliteringsforskning med klinisk nytteverdi». Postere vil være tilgjengelige i pausearealene gjennom hele konferansen.

Alle innsendte abstrakts er vurdert av tre uavhengige personer med ulik fagbakgrunn og forskningskompetanse. I vurderingene er det blitt lagt vekt på metodisk kvalitet i kombinasjon med klinisk nytteverdi. Noen av de innsendte abstraktene vil få mulighet til å bli presentert som postere. Alle som har fått posterplass har fått beskjed i egen epost.

Vinnere av Abstraktkonkurransen, som får presentere sine prosjekter som muntlig fremlegg i sesjonen «Rehabiliteringsforskning med klinisk nytteverdi», er

  • Ingrid Kleffelgård m.fl. «Vestibulær rehabilitering ved svimmelhet og balanseproblemer etter mild-moderat traumatisk hodeskade – en randomisert kontrollert studie»
  • Janne Evensen m.fl. “Measurement Properties of the Patient-Specific Functional Scale (PSFS) in Rehabilitation for Patients with Stroke: A Cohort Study”
  • Frank Becker m.fl. «Kan EQ-5D brukes for å vurdere kvalitet i rehabilitering? En analyse av data fra Rehabiliteringsregisteret»

Praktisk informasjon om posterne

  • Posteren lages i stående A0 format. Posteren festes på anviste vegger med plakatkitt på morgenen på 1.konferansedag.
  • I forkant av konferansen vil alle få beskjed om ett tidspunkt for felles montering av postere.
  • Sett inn QR kode med kontaktinformasjon og vurdér om du ønsker å kopiere handouts fra posteren som publikum kan ta med.
  • Det anbefales at den eller de som er ansvarlige for posteren er tilgjengelige for spørsmål i pauser. Det er ellers en lengre «pause med postervandring» den 15.9. der det er fint om noen er tilgjengelig for spørsmål fra publikum.Fant du det du lette etter?