Pårørendeseminar

Dette er seminarer for pårørende til inneliggende og tidligere pasienter ved primæravdelingene på Sunnaas sykehus.

Henvisning - du må ha henvisning for å delta

du må ha henvisning for å delta

Avdelingen sender ut skriftlig invitasjon og informasjon.

Kommende seminarer høst 2021

  • Avdeling for traumatisk hjerneskade: 17. september og 15. desember
  • Avdeling for ryggmargsskade: 27. august og 19. november
  • Avdeling for hjerneslag: 24. september og 17. desember

Program

Programmet består av undervisning om aktuell skade og det å være pårørende. Det settes av tid til spørsmål og erfaringsutveksling. Målet med seminaret er at du som pårørende skal få støtte til å mestre en ny hverdag.

Dagen ledes av helsepersonell fra den aktuelle avdelingen sammen med erfaringskonsulent og/eller erfaren pårørende.   

Presentasjoner


 

Deltakelse

Avdelingene sender ut egne invitasjoner til pårørende.

Alle seminarer gjennomføres inntil videre over videokonferanse på join.nhn.no (holdes i Lærings- og mestringssenterets lokaler på Sunnaas sykehus).

Brukerveiledninger og informasjon om deltakelse på videomøter

Fant du det du lette etter?