Pårørendeseminar

Dette er seminarer for pårørende til inneliggende og tidligere pasienter ved primæravdelingene på Sunnaas sykehus.

Henvisning - du må ha henvisning for å delta

du må ha henvisning for å delta

Avdelingen sender ut skriftlig invitasjon og informasjon.

Seminarer 2022

  • Avdeling for kognitiv rehabilitering (kress): 11. februar
  • Avdeling for traumatisk hjerneskade (TBI): 11. mars, 17. juni, 16. september og 9. desember
  • Avdeling for ryggmargsskade: 26. august og 18. november
  • Avdeling for hjerneslag: 18. mars, 24. juni, 23. september og 16. desember

Seminarer første halvår 2023

  • Avdeling for kognitiv rehabilitering (kress): 10. februar og 12. mai
  • Avdeling for multitraume, nevrologi og brannskade: 24. februar og 2. juni
  • Avdeling for traumatisk hjerneskade (TBI): 10. mars og 9. juni
  • Avdeling for ryggmargsskade: 3. februar og 5. mai
  • Avdeling for hjerneslag: 17. mars og 16. juni

Program

Programmet består av undervisning om aktuell skade og det å være pårørende. Det settes av tid til spørsmål og erfaringsutveksling. Målet med seminaret er at du som pårørende skal få støtte til å mestre en ny hverdag.

Dagen ledes av helsepersonell fra den aktuelle avdelingen sammen med erfaringskonsulent og/eller erfaren pårørende.

Deltakelse

Avdelingene sender ut egne invitasjoner til pårørende.

Fant du det du lette etter?