Pårørendeseminar

Dette er seminarer for pårørende til inneliggende og tidligere pasienter ved primæravdelingene på Sunnaas sykehus.

Henvisning - du må ha henvisning for å delta

du må ha henvisning for å delta

Avdelingen sender ut skriftlig invitasjon og informasjon.

Kommende seminarer vår 2022

  • Avdeling for kognitiv rehabilitering (kress): 11. februar
  • Avdeling for traumatisk hjerneskade (TBI): 11. mars og 17. juni
  • Avdeling for ryggmargsskade: 4. februar og 20. mai
  • Avdeling for hjerneslag: 18. mars og 24. juni

Program

Programmet består av undervisning om aktuell skade og det å være pårørende. Det settes av tid til spørsmål og erfaringsutveksling. Målet med seminaret er at du som pårørende skal få støtte til å mestre en ny hverdag.

Dagen ledes av helsepersonell fra den aktuelle avdelingen sammen med erfaringskonsulent og/eller erfaren pårørende.

Seminar for hjerneslag avdeling for hjerneslag - 18. mars

Program
TidTema
09.30Velkommen - presentasjonsrunde
09.45

"Hva er et hjerneslag?" ved lege og "Helseinformasjon på nett". Spørsmål og innspill.

10.30Pause
10.40"Vanlige forandringer etter et hjerneslag" ved psykolog
11.20Pause, mulighet for å spise lunsj
11.40"Det å være pårørende" ved psykolog, erfaringskonsulent og erfaren pårørende. Spørsmål og innspill.
12.15Pause
12.30Tanker og erfaringsutveksling om "veien videre"
13.15Oppsummering og evaluering
13.30Takk for i dag

Seminar for pårørende kress - 11. februar

Med forbehold om endringer

Program 11. februar
Kl.Tema
09.30Velkommen og presentasjonsrunde
09.50Innlegg ved sosionom
10.30Følelsesmessige endringer og reaksjoner v/psykolog
10.50Pause
11.00Følelsesmessige endringer og reaksjoner fortsetter - med erfaringsutveksling
11.30Pause
12.15Erfaringsutveksling v/ erfaringskonsulent
13.00Oppsummering og evaluering

Presentasjoner


Deltakelse

Avdelingene sender ut egne invitasjoner til pårørende.

Alle seminarer gjennomføres inntil videre over videokonferanse på join.nhn.no (holdes i Lærings- og mestringssenterets lokaler på Sunnaas sykehus).

Brukerveiledninger og informasjon om deltakelse på videomøter

Fant du det du lette etter?