Pårørendeseminar

Dette er seminarer for pårørende til inneliggende og tidligere pasienter ved primæravdelingene på Sunnaas sykehus.

Kommende seminarer

Oversikt over høstens seminarer
Dato For pårørende ved:
28. augustavdeling for kognitiv rehabilitering
4. septemberavdeling for multitraume, nevrologi og brannskade
11. septemberavdeling for traumatisk hjerneskade
18. septemberavdeling for hjerneslag
25. septemberavdeling for ryggmargsskade

Program

Programmet består av undervisning om aktuell skade og det å være pårørende. Det settes av tid til spørsmål og erfaringsutveksling. Målet med seminaret er at du som pårørende skal få støtte til å mestre en ny hverdag.

Dagen ledes av helsepersonell fra den aktuelle avdelingen sammen med erfaringskonsulent og/eller erfaren pårørende.

Presentasjoner

Pårørendeseminar 28. august: Å være pårørende - en ny hverdag, ved psykolog Pårørendeseminar 11. september: Hjerne og hjerneskade, ved lege Pårørendeseminar 18. september: Vanlige forandringer etter hjerneslag, ved psykolog Pårørendeseminar 18. september: Å være pårørende, ved psykologPårørendeseminar 25. september: Å være pårørende til personer med ryggmargsskade, ved psykolog

Pårørendeseminar 25. september: Når livet skal leves med en ryggmargsskade, ved fysioterapeut og ergoterapeut 

Deltakelse

Avdelingen sender ut skriftlig innkalling og informasjon.

Alle seminarer gjennomføres inntil videre over videokonferanse (holdes i Lærings- og mestringssenterets lokaler på Sunnaas sykehus).

Fant du det du lette etter?