Pårørendeseminar

Dette er seminarer for pårørende til inneliggende og tidligere pasienter ved primæravdelingene på Sunnaas sykehus.

Henvisning - du må ha henvisning for å delta

du må ha henvisning for å delta

Avdelingen sender ut skriftlig invitasjon og informasjon.

Kommende seminarer

Oversikt over vårens seminarer
Dato For pårørende ved:
5. februaravdeling for ryggmargsskade
19. februaravdeling for multitraume, nevrologi og brannskade
5. marsavdeling for traumatisk hjerneskade
12. marsavdeling for hjerneslag

Program

Programmet består av undervisning om aktuell skade og det å være pårørende. Det settes av tid til spørsmål og erfaringsutveksling. Målet med seminaret er at du som pårørende skal få støtte til å mestre en ny hverdag.

Dagen ledes av helsepersonell fra den aktuelle avdelingen sammen med erfaringskonsulent og/eller erfaren pårørende.   

Presentasjoner


Deltakelse

Alle seminarer gjennomføres inntil videre over videokonferanse på join.nhn.no (holdes i Lærings- og mestringssenterets lokaler på Sunnaas sykehus).

Brukerveiledninger og informasjon om deltakelse på videomøter

Fant du det du lette etter?