Pårørendeseminar

Dette er seminarer for pårørende til inneliggende og tidligere pasienter ved Sunnaas sykehus HF.

Henvisning - du må ha henvisning for å delta

du må ha henvisning for å delta

Avdelingen sender ut skriftlig invitasjon og informasjon.

Seminarer andre halvår 2023

  • Avdeling for multitraume, nevrologi og brannskade: 29. september og 1. desember
  • Avdeling for ryggmargskade: 24. november
  • Avdeling for kognitiv rehabilitering: 3. november
  • Avdeling for oppfølging av hjerneskade: 10. november
  • Avdeling for hjerneslag: 22. september og 15. desember
  • Avdeling for traumatisk hjerneskade (TBI): 15. september og 8. desember

Program

Programmet består av undervisning om aktuell skade og det å være pårørende. Det settes av tid til spørsmål og erfaringsutveksling. Målet med seminaret er at du som pårørende skal få støtte til å mestre en ny hverdag.

Dagen ledes av helsepersonell fra den aktuelle avdelingen sammen med erfaringskonsulent og/eller erfaren pårørende.

Kombinasjonsseminar

Pårørendedagen ledes fra Sunnaas sykehus og du som deltaker deltar enten ved fysisk oppmøte eller hjemmefra via videokonferanse. Seminaret foregår som et vanlig seminar , men deltakerne er geografisk atskilt. Seminaret vil foregå via toveis-kommunikasjon der alle vil kunne se og høre hverandre.

Slik gjennomføres seminarene

Seminarene gjennomføres på Sunnaas sykehus på Nesodden, enten ved fysisk oppmøte eller en kombinasjon av fysisk oppmøte og deltakelse hjemmefra via videokonferanse. I innkallingen du får kan du se hvilken type seminar som er planlagt.

Deltakelse

Avdelingene sender ut egne invitasjoner til pårørende.

Fant du det du lette etter?