Opphold for kortvokste barn og ungdommer

Beitostølen Helsesportsenter (BHSS) arrangerer, i samarbeid med Norsk Interesseforening for Kortvokste, sommeropphold for kortvokste barn og ungdommer 19.07.23 - 08.08.23.

Oppholdet er kostnadsfritt for brukere med rett til rehabilitering på Beitostølen.

Målgruppe: 

Barn og ungdom (5-17 år) som har en kortvokstdiagnose. Tilbudet passer for barn og ungdom som fysisk og sosialt kan gjøre seg nytte av et tilbud tilrettelagt i gruppe. Barn og ungdom fra hele landet kan søke om deltakelse på oppholdet ved BHSS. 

Periode for opphold: 19.07.23 - 08.08.23

Søknadsfrist: 

Kurset er fullt, pr desember 2022. Kontakt Beitostølen ved spørsmål.

Mål og virkemiddel

Det overordnede målet med det intensive habiliteringstilbudet er å skape grunnlag for økt aktivitet og deltakelse i eget lokalmiljø. Vårt hovedvirkemiddel er tilpasset fysisk aktivitet med medisinsk, pedagogisk og sosialfaglig veiledning og oppfølging. 

Organisering og innhold

Tilbudet består av 3-5 aktivitetsøkter daglig over en periode på tre uker. I tillegg til det obligatoriske tilbudet på dagtid, legges det til rette for valgfrie aktiviteter og sosialt program på ettermiddag- og kveldstid. Aktivitetene foregår innendørs og utendørs.

Tilbudet organiseres hovedsakelig i gruppe med fokus på aktivitetsutprøving og ferdighetslæring. Dette suppleres med individuelle tilbud og spesifikk trening. Aktivitetene tilpasses den enkeltes forutsetninger og bygger på det barnet/ungdommen lar seg motivere for.

Alle barn har med seg egen ledsager, oftest mor eller far, under hele oppholdet. Veiledning og erfaringsutveksling med foresatte for best mulig overføring til aktivitet i hjemmemiljøet, har stort fokus.

Lokale fagpersoner inviteres til å delta på fagdager ved BHSS 2. -4. august.

Henvisning/søknad

Brukere mottas etter søknad fra lege. Søknaden sendes til BHSS. For mer informasjon om søknad/hensvisning, se www.bhss.no/henvisningsoeknad

Søknaden merkes "Kortvokste barn og ungdommer sommer 2023"

Les mer om oppholdet hos Beitostølen

 

Fant du det du lette etter?