Opphold for barn og ungdom med ryggmargsbrokk

Gruppeopphold, 06.05.2020-26.05.2020, TRS kompetansesenter for sjeldne diagnoser

Beitostølen Helsesportsenter er midlertidig stengt på grunn av koronasituasjonen. Følg med på hjemmesidene deres for oppdatert informasjon.

OBS! Beitostølen Helsesportsenter er midlertidig stengt på grunn av koronasituasjonen. Les mer på hjemmesidene deres.

Opprinnelig informasjon om arrangementet

Beitostølen Helsesportsenter arrangerer i samarbeid med TRS  barmarksopphold for barn og ungdom med ryggmargsbrokk.

Målgruppe: Barn og ungdom 5-17 år med ryggmargsbrokk. Tilbudet passer for barn og ungdom som fysisk og sosialt kan gjøre seg nytte av et tilbud tilrettelagt i gruppe.

Periode for opphold: 6. - 26. mai 2020

Søknadsfrist: Plassene tildeles fortløpende fram til 10. januar 2020

Mål og virkemiddel

Det overordnede målet med det intensive habiliteringstilbudet er å skape grunnlag for økt aktivitet og deltakelse i eget lokalmiljø. Vårt hovedvirkemiddel er tilpasset fysisk aktivitet med medisinsk, pedagogisk og sosialfaglig veiledning og oppfølging. Sentralt står brukerens medvirkning og ansvar for egen habiliteringsprosess.

Organisering og innhold

Det intensive, målrettede tilbudet består av 3-5 aktivitetsøkter daglig over en periode på tre uker. I tillegg til det obligatoriske tilbudet på dagtid, legges det til rette for valgfrie aktiviteter og sosialt program på ettermiddag- og kveldstid. Aktivitetene foregår innendørs og utendørs.

Tilbudet organiseres hovedsakelig i gruppe med fokus på aktivitetsutprøving og ferdighetslæring. Dette suppleres med individuelle tilbud og spesifikk trening. Aktivitetene tilpasses den enkeltes forutsetninger og bygger på det barnet/ungdommen lar seg motivere for.

Beitostølen Helsesportsenter har en egen grunnskoleavdeling som tilbyr 5- 6 timer vedlikeholdsundervisning i løpet av oppholdet.

Alle barn har med seg egen ledsager, oftest mor eller far, under hele oppholdet. Veiledning og erfaringsutveksling med foresatte for best mulig overføring til aktivitet i hjemmemiljøet, har stort fokus.

Lokale fagpersoner inviteres til å delta på fagdager ved BHSS i 18. - 20. mai.

Henvisning - du må ha henvisning for å delta

du må ha henvisning for å delta

BHSS har avtale med Helse Sør-Øst, Helse Midt og Helse Vest. Brukere som hører til disse helseforetakene kan søke om re-/habiliteringsopphold på Beitostølen Helsesportsenter. BHSS kan også ta inn pasienter fra Helse Nord gjennom gjestepasientordning via Helse Sør-Øst.


Brukere mottas etter søknad fra fastlege eller lege i spesialisthelsetjenesten. Søknaden må inneholde henvisende diagnose, fyldige medisinske opplysninger, oppdatert medisinliste, tidligere sykehistorie og målsetting for oppholdet. Det bes også om en god beskrivelse av pasientens fysiske- og kognitive funksjonsnivå, ledsagerbehov og særlige psykososiale forhold som kan påvirke rehabiliteringsoppholdet. Kopi av relevante epikriser og rapporter fra eventuelt annet fagpersonell legges ved.

Mer informasjon om henvisning og hvor den kan sendes

Når og hvor

Dato
06.05.2020-26.05.2020 
Klokkeslett
Sted
Beitostølen Helsesportsenter
Sentervegen 4
2953 Beitostølen
 
Arrangør
TRS kompetansesenter for sjeldne diagnoser
 
Kontaktinformasjon
Beitostølen Helsesportsenter
Sentervegen 4
2953 Beitostølen
Tlf.: 61 34 08 00
 
Mer informasjon
Beitostølen helsesportsenter  
Fant du det du lette etter?