HELSENORGE

Opphold for barn og ungdom med OI, AMC og XLH, 14.06-04.07.2023

Beitostølen Helsesportsenter (BHSS) arrangerer i samarbeid med TRS kompetansesenter for sjeldne diagnoser, sommeropphold for barn og ungdom med Osteogenesis imperfecta (OI), Arthrogryposis multiplex congenita (AMC) og X-bundet hypofosfatemi (XLH).

Henvisning - du må ha henvisning for å delta

du må ha henvisning for å delta

Henvisning/søknad

Brukere mottas etter søknad fra fastlege eller lege i spesialisthelsetjenesten. Søknaden sendes til BHSS. Søknaden må inneholde henvisende diagnose, fyldige medisinske opplysninger, oppdatert medisinliste, tidligere sykehistorie og målsetting for oppholdet. Det bes også om en god beskrivelse av pasientens fysiske- og kognitive funksjonsnivå, ledsagerbehov og særlige psykososiale forhold som kan påvirke rehabiliteringsoppholdet. Kopi av relevante epikriser og rapporter fra eventuelt annet fagpersonell legges ved.

Søknaden merkes: "OI/AMC/XLH sommer 2023"

Her finner du mer informasjon om henvisning/søknad.

Søknadsfrist: 

Plassene tildeles fortløpende fram til 15. januar 2023.
Målgruppe: 

Barn og ungdom 5-17 år med OI, AMC og XLH. Tilbudet passer for barn og ungdom som fysisk og sosialt kan gjøre seg nytte av et tilbud tilrettelagt i gruppe. Barn og ungdom fra hele landet kan søke om å delta. Oppholdet er kostnadsfritt for brukere med rett til rehabilitering hos BHSS.

Periode for opphold:  

14. juni - 4. juli 2023.

Søknadsfrist: 

Plassene tildeles fortløpende fram til 15. januar 2023.

Mål og virkemiddel

Det overordnede målet med det intensive habiliteringstilbudet er å skape grunnlag for økt aktivitet og deltakelse i eget lokalmiljø. Vårt hovedvirkemiddel er tilpasset fysisk aktivitet med medisinsk, pedagogisk og sosialfaglig veiledning og oppfølging. 

Organisering og innhold

Tilbudet består av 3-5 aktivitetsøkter daglig over en periode på tre uker. I tillegg til det obligatoriske tilbudet på dagtid, legges det til rette for valgfrie aktiviteter og sosialt program på ettermiddag- og kveldstid. Aktivitetene foregår innendørs og utendørs.

Tilbudet organiseres hovedsakelig i gruppe med fokus på aktivitetsutprøving og ferdighetslæring. Dette suppleres med individuelle tilbud og spesifikk trening. Aktivitetene tilpasses den enkeltes forutsetninger og bygger på det barnet/ungdommen lar seg motivere for.

Alle barn har med seg egen ledsager, oftest mor eller far, under hele oppholdet. Veiledning og erfaringsutveksling med foresatte for best mulig overføring til aktivitet i hjemmemiljøet, har stort fokus.

Lokale fagpersoner inviteres til å delta på fagdager ved BHSS 28. - 30. juni.


Mer informasjon:

Les mer om oppholdet hos Beitostølen Helsesportsenter

Du finner informasjon om diagnosene OI, AMC og XLH på sidene til TRS kompetansesenter:

Les om X-bundet hypofofatemiFant du det du lette etter?