HELSENORGE

Opphold for barn og ungdom med multiple osteokondromer (multiple hereditære eksostoser)

Gruppeopphold, 19.06.2017-08.07.2017, TRS kompetansesenter for sjeldne diagnoser

Beitostølen Helsesportsenter (BHSS) arrangerer i samarbeid med TRS, gruppeopphold for barn med multiple ostekondromer (MO), også kalt multiple hereditære eksostoser (MHE) sommeren 2017.

Oppholdet er kostnadsfritt for deltakere med rett til rehabilitering på helsesportsenteret.

Målgruppe

Barn og ungdom 5-17 år med diagnosene MO/MHE. Tilbudet passer for barn og ungdom som fysisk og sosialt kan gjøre seg nytte av et tilbud tilrettelagt i gruppe.

Søknadsfrist: 1. februar 2017

Mål og virkemiddel

Det overordnede målet med det intensive habiliteringstilbudet er å skape grunnlag for økt aktivitet og deltakelse i eget lokalmiljø. Helsesportsenterets hovedvirkemiddel er tilpasset fysisk aktivitet med medisinsk, pedagogisk og sosialfaglig veiledning og oppfølging. For å få best mulig utbytte av oppholdet er det viktig at deltaker selv tar ansvar for å ta del i de ulike aktivitetene vi tilbyr.

 

 

Henvisning - du må ha henvisning for å delta

du må ha henvisning for å delta

Henvisning/søknad

Beitostølen Helsesportsenter har avtale med Helse Sør-Øst, Helse Midt og Helse Vest. Personer som hører til disse helseforetakene kan søke om re-/habiliteringsopphold på Beitostølen Helsesportsenter. BHSS tar unntaksvis inn pasienter fra Helse Nord gjennom gjestepasientordning via Helse Sør-Øst. Personer som ønsker å delta på kurs på BHSS må be fastlegen om å skrive en søknad. Søknaden må inneholde henvisende diagnose, fyldige medisinske opplysninger, oppdatert medisinliste, tidligere sykehistorie og målsetting for oppholdet. Det bes også om en god beskrivelse av pasientens fysiske og kognitive funksjonsnivå, ledsagerbehov og særlige psykososiale forhold som kan påvirke rehabiliteringsoppholdet. Kopi av relevante epikriser og rapporter fra eventuelt annet fagpersonell legges ved.

Når og hvor

Dato
19.06.2017-08.07.2017 
Klokkeslett
Sted
Beitostølen helsesportsenter
 
Arrangør
TRS kompetansesenter for sjeldne diagnoser
 
Kontaktinformasjon
Fastlege må sende søknad til:
TRS kompetansesenter for sjeldne diagnoser
Ved Wenche F. Wilhelmsen
Sunnaas sykehus
1450 Nesoddtangen
 
Mer informasjon:
Beitostølen Helsesportsenter
Legekontoret
Tlf: 61340800
E- post: legekontor@bhss.no

 

Organisering og innhold

Det intensive, målrettede tilbudet består av tre til fem aktivitetsøkter daglig, over en periode på tre uker (19 dager). I tillegg til det obligatoriske tilbudet på dagtid, legges det til rette for valgfrie aktiviteter og sosialt program på ettermiddags- og kveldstid. Aktivitetene foregår innendørs, utendørs og i basseng.

Tilbudet organiseres hovedsakelig i gruppe med fokus på aktivitetsutprøving og ferdighetslæring. Dette suppleres med individuelle tilbud og spesifikk trening. Aktivitetene tilpasses den enkeltes forutsetninger og bygger på det barnet lar seg motivere for.

Alle barn har med seg egen ledsager, oftest mor eller far, under hele oppholdet. Veiledning og erfaringsutveksling med foresatte, for best mulig overføring til aktivitet i hjemmemiljøet, blir vektlagt.

Lokale fagpersoner inviteres til å delta på fagdager ved BHSS i løpet av oppholdet.

Fagpersoner fra TRS vil være til stede ved BHSS deler av oppholdet.

Fant du det du lette etter?