Opphold for barn og ungdom med dysmeli

Beitostølen Helsesportsenter (BHSS) arrangerer gruppeopphold 3. mai til 23.mai 2023, for barn og ungdom med dysmeli

Målgruppe: 

Barn og ungdom (5-17 år) med dysmeli. Tilbudet passer for barn og ungdom som fysisk og sosialt kan gjøre seg nytte av et tilbud tilrettelagt i gruppe. Barn og ungdom fra hele landet kan søke om deltakelse på oppholdet ved BHSS. 

Periode for opphold: 03.05.23 - 23.05.23

Søknadsfrist: 

Kurset er fullt, pr august 2022. Kontakt Beitostølen ved spørsmål.

Mål og virkemiddel

Det overordnede målet med det intensive habiliteringstilbudet er å skape grunnlag for økt aktivitet og deltakelse i eget lokalmiljø. Vårt hovedvirkemiddel er tilpasset fysisk aktivitet med medisinsk, pedagogisk og sosialfaglig veiledning og oppfølging. Sentralt står brukerens medvirkning og ansvar for egen habiliteringsprosess.

Organisering og innhold

Tilbudet består av 3-5 aktivitetsøkter daglig. I tillegg til det obligatoriske tilbudet på dagtid, legges det til rette for valgfrie aktiviteter og sosialt program på ettermiddag- og kveldstid. Aktivitetene foregår innendørs og utendørs.

Tilbudet organiseres hovedsakelig i gruppe med fokus på aktivitetsutprøving og ferdighetslæring. Dette suppleres med individuelle tilbud og spesifikk trening. Aktivitetene tilpasses den enkeltes forutsetninger og bygger på det barnet/ungdommen lar seg motivere for.

Alle barn og ungdommer har med seg egen ledsager, oftest mor eller far, under hele oppholdet. Veiledning og erfaringsutveksling med foresatte for best mulig overføring til aktivitet i hjemmemiljøet, har stort fokus.

Lokale fagpersoner inviteres til å delta på fagdager ved BHSS 10.- 12. mai 2023. 

Henvisning/søknad

Brukere mottas etter søknad fra lege. For mer informasjon om søknad/hensvisning, se www.bhss.no/henvisningsoeknad

Søknaden merkes "Opphold for barn og ungdom med dysmeli 2023"

 

Les mer om oppholdet på Beitostølens nettsider

Fant du det du lette etter?