Norsk dysmeliseminar

Kurs og kompetanseutvikling for helsepersonell, 29.11.2018-30.11.2018, TRS kompetansesenter for sjeldne diagnoser

Målet med seminaret er kompetanseoppbygging og kunnskapsspredning innen dysmelifagmiljøene.

Å leve med dysmeli – utdanning og arbeid, behandlingsmuligheter, avansert teknologi og kilder til kunnskap.  Hvilke vurderinger gjør vi og hvordan samarbeider vi?

Nasjonalt fagnettverk for dysmeli inviterer til seminar der målet er nasjonal kompetanse-oppbygging og kunnskapsspredning innen dysmelifagmiljøene i Norge.

 

Hensikten med seminaret er å spre aktuell informasjon, dele kunnskap/forskningsresultater, generere diskusjoner og inspirere til fremtidig forskning og faglig samarbeid som vil være til nytte for alle med dysmeli og amputasjon i Norge. Vi ønsker å bidra til at fagpersoner og andre som jobber med personer med medfødte misdannelser i armer og eller ben kan dele og tilegne seg oppdatert kunnskap og komme sammen for å videreutvikle og styrke nettverket. Seminaret vil inneholde forelesninger fra brukere og fagpersoner, diskusjoner og produktutstilling

Seminaret er rettet mot leger, fysioterapeuter, ergoterapeuter, ortopediingeniører, sosionomer i de tverrfaglige dysmeliteamene i Norge, TRS kompetansesenter for sjeldne diagnoser, Nasjonal behandlingstjeneste for medfødte bendefekter hos barn, ortopediske verksteder og fagpersoner i primærhelsetjenesten som har erfaring med å behandle personer med medfødte misdannelser og andre interesserte. Programmet er laget etter innspill fra dysmelifagmiljøene.

Forelesere som vil bidra med sin erfaring og kunnskap er personer med dysmeli, legespesialister fra Norge og Sverige, fysioterapeuter, ergoterapeuter og psykolog fra spesialisthelsetjenesten, professor fra Folkehelseinstituttet og ortopediingeniører fra ortopediske verksteder. Trykk lenken nedenfor for program, priser og påmelding

Når og hvor

Dato
29.11.2018-30.11.2018 
Klokkeslett
09:00-15:00 Torsdag 29. november klokken 09.00 til fredag 30. november klokken 15.00
Sted
Radison Blu Royal Garden Hotel, Trondheim
 
Arrangør
TRS kompetansesenter for sjeldne diagnoser
Nasjonalt fagnettverk for dysmeli 
Mer informasjon
https://gtravel.qondor.com/ParticipantWeb/Registration/44551 Klikk her for informasjon og påmelding 
anvik@ous-hf.no
Fant du det du lette etter?