Nordisk konferanse om spastisitet

Konferanse, 23.01.2020-24.01.2020, Kompetanse

For deg som jobber med pasienter med spastisk lammelse i spesialisthelsetjenesten og kommunen, og har spesiell interesse innen dette fagområdet.

Konferansen har til hensikt å legge til rette for et nordisk nettverk innen fagområdet spastisk lammelse. Det er planlagt flere innlegg presentert av fagfolk fra Sverige, Danmark og Norge. Kursets hovedtalere er Bo Biering-Sørensen og Per Ertzgaard.

Kursets formål er å bidra til kunnskapsbasert praksis ved å belyse forskjellige kartleggingsmetoder, utarbeidelse av mål ved behandling, ulike behandlingsmetoder og evaluering av effektmål innen fagområdet spastisk lammelse. Et  ønske er å sørge for at pasienter med spastisk lammelse får best mulig klinisk tilbud og oppfølging lokalt etter utskrivelse fra spesialisthelsetjenesten.

Dag 1 foregår på Sunnaas sykehus hvor det i tillegg til faglige presentasjoner vil arrangeres en omvisning til aktuelle fasiliteter. På slutten av dagen arrangeres det flere særfaglige sesjoner hvor det skal diskuteres aktuelle problemstillinger.

Dag 2 foregår på Scandic hotell Fornebu i Oslo hvor man også får mulighet til å diskutere forskjellige kasuistikker, samt behandlingspraksis i ulike land.

Meningen med disse dagene er at alle deltakere øker sin kunnskap om spastisk lammelse, aktivt deltar i diskusjoner samt bidrar til erfaringsutveksling mellom forskjellige sykehus og land.

Kursets hovedtalere

Bo Biering Sørensen

Bo Biering Sørensen er nevrolog og direktør for spastisitetsklinikk, bevegelsesforstyrrelser og smerteklinikk ved Rigshospitalet, Glostrup, Danmark. Hans ekspertise er BoNT-A behandling av spastisitet og spastisk dystoni, og han har etablert og utviklet Spastisitetsklinikk ved Rigshospitalet, Glostrup. Han og hans team driver i tillegg et senter for utdannelse innen spastisitet og cervical dystoni. Les mer på https://www.dandyspas.com.

Per Ertzgaard

Per Ertzgaard er spesialist i rehabliteringsmedisin med ph.d. innen spastisitet. Overlege ved Universitetssjukhuset i Lindköping, Sverige, og er et fremtredende navn innen arbeidet med spastisk lammelse i Norden. Han har vært med i utarbeidelse av mange forskningsartikler knyttet til spastisitetsproblematikk og har stor erfaring innen dette fagområdet.

Program

Onsdag 22. januar - Samarbeidsmøte nettverksgruppen - Scandic Fornebu

NB: Kun for nettverksgruppen (spesielt inviterte).
18.00-21.30: Utvikling av nordisk nettverk. Samarbeidsmøte og middag på hotellet

Torsdag 23. januar - Dag 1 - Sunnaas sykehus

08.30-08.50: Oppmøte og registrering

08.50-09:00: Velkommen 
Leder av programkomiteen Jelena Simic,ph.d.-stipendiat og overlege spastisitetsklinikken | møteleder Grethe Månum, medisinsk fagsjef og førsteamanuensis Universitetet i Oslo

09.00-09.20: Spastisitet, en kort intro: begrep og behandlingsmetoder
Bo Biering Sørensen, overlege, Spastisitetsklinikken, Klinikk for Bevegelseforstyrrelser, Smerteklinikken/ CRPS klinikken, Rigshospitalet Glostrup

09.20-09.40: BoNT-A behandling: metoder og ferdighetskurs
Kristin Østlie, ph.d., overlege, avdeling for fysikalsk medisin og rehabilitering, Sykehuset Innlandet

09.40-10.00: Behandling av pasienter med spastisk lammelse med Baklofenpumpe
Per Ertzgaard, ph.d., overlege, Universitetssykehus i Linköping, Sverige

10.00-10.30: Ortopedisk behandling av pasienter med spastisk lammelser
Per Reidar Høiness, ph.d., overlege, Drammen sykehus

10.30-10.50: Pause med kaffe og frukt

10.50-11.20: Tverrfaglig tilnærming i behandling av pasienter med spastiske lammelser
 Jelena Simic | Eva Hurlen, sykepleier, spastisitetsklinkken, Sunnaas sykehus

11.20-11.45: Bruk av forskjellige ortoser/hjelpemidler i behandling av pasienter med spastisk lammelser
Beate Storløs, spesialfysioterapeut | Marit-Eline Spørck, spesialfysioterapeut, OCH |Ellisiv Mehammer ergoterapispesialist

11.45-12.15: Kartlegging og oppfølging av spastisitet, en tverrfaglig ambulant modell ved Sykehuset Telemark
Overlege Ottar Berg og tverrfaglig team

12.15-13.00: Lunsj

13.00-13.30: Effektmål (bruk av GAS) i behandling og evaluering av pasienter med spastisk lammelse
Bo Biering Sørensen, Rigshospitalet Glostrup

13.30-15.30: Fire (fagspesifikke) seksjoner med omvisning: leger/sykepleier og ergoterapeuter/fysioterapeuter

15.30-15.45: Spørsmål og avslutning

18.00: Middag 
Scandic hotell Fornebu for de som har bestilt det på påmeldingsskjemaet

Fredag 24. januar - Dag 2 - Scandic Fornebu

09.00-09.45: Teamarbeid i behandling av pasienter med spastiske lammelser – kasuistikker
Bo Biering Sørensen, Rigshospitalet, Glostrup

09.45-10.05: Bruk av dagbok i behandling / evaluering av pasienter med spastisk lammelse
Bo Biering Sørensen, Rigshospitalet, Glostrup | Per Ertzgaard, Universitetssykehus i Linköping, Sverige

10.05-10.15: Pause

10.15-10.45: Bruk av ganganalyse / videokinematikk i behandling / evaluering av pasienter med spastisk lammelse
Sandra Klund-Hansen, bevegelsesviter | MSc Linda Rennie, daglig leder bevegelseslaben ved Sunnaas sykehus, fysioterapeut, ph.d-stipendiat

10.45-11.05: Nye treningsmetoder / VR-lab
Camilla Aksdal spesialergoterapeut MSc | Linda Sørensen ergoterapispesialist MSc og leder av teknologisk intervensjonssenter ved Sunnaas sykehus

11.05-11.20: Pause med kaffe og frukt

11.20-11.45: Tiltak rettet mot utvikling av kontrakturer / behandling av spastisk lammelse i tidlig rehabilitering
Jelena Simic | Jill Unneland O`Farell spesialfysioterapeut, Sunnaas sykehus | Camilla Aksdal, spesialergoterapeut, MSc, Sunnaas sykehus

11.45-12.15: Injeksjonsbehandling med Bont -A i behandling av nevropatiske smerter
Bo Biering Sørensen, Rigshospitalet, Glostrup

12.15-13.00: Lunsj

13.00-14.30: Presentasjon av kasuistikker/ diskusjon
Ottar Berg | Per Ertzgaard | Bo Sørensen | Jelena Simic | Kristin Østlie

14.30-15.00: Avslutning og vel hjem

Pris

Deltakeravgift: 3000 kr.

*Prisen inkluderer kursdeltagelse og dagpakke inkl. lunsj 23. og 24. januar.
Middag og overnatting er ikke inkludert og bestilles i påmeldingsskjemaet.

Påmelding og påmeldingsfrister

Meld deg på kurset

Påmeldingsfrist 03. desember 2019.

Det er reisebyrået GTravel som håndterer påmelding, bestilling av hotellovernatting, middag og fakturering. Kontaktinfo: 73489866 eller mari.solsnes@gtravel.no.

Merk

  • Norske legemiddelfirmaer er velkomne, men begrenset til en representant per firma.
  • Ansatte fra Sunnaas sykehus som ønsker å delta melder interesse via leder og må få en egen arrangementskode for påmelding.

Kursbevis/godkjennelser

Konferansen er søkt merriterende for ergoterapeuter, leger, sykepleiere og fysioterapeuter. Oversikten under vil bli oppdatert etterhvert som det blir godkjent.

Sykepleier

Forhåndsgodkjent av NSF (Norsk Sykepleierforbund) som merriterende med totalt 12,5 timer og kan brukes ihht. kurstimekravet i NSFs godkjenningsordning klinisk spesialist i sykepleie/spesialsykepleie.

Fysioterapeut

Forhåndsgodkjent av NFF (Norges Fysioterapeutforbund), og godkjent slik at kurset kan benyttes i en spesialoppbygging sammen med mastergrad og ved fornyelse av spesialitet. Kurset er godkjent med 12,5 timer.

Når og hvor

Dato
23.01.2020-24.01.2020 
Klokkeslett
08:00-15:00 Torsdag 23. januar 08.00 til 15.45 og fredag 24. januar 09.00-15.00
Sted
Dag 1: Sunnaas sykehus, auditoriet. Bjørnemyrveien 11, 1453 Bjørnemyr.
Dag 2: Scandic hotell Fornebu, Martin Linges vei, 1364 Fornebu.
 
Arrangør
Kompetanse
 
Kontaktinformasjon
Tonje Werner, Koordinator kurs og konferanse.
Tel: 98680863, e-post: tonje.werner@sunnaas.no
 
Fant du det du lette etter?
Vi kan dessverre ikke besvare tilbakemeldingen din, men den blir lest og håndtert. Husk å ikke sende personlig informasjon, for eksempel e-post, telefonnummer eller personnummer. Din tilbakemelding hjelper oss å forbedre sidene våre.